Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2018 - 2019 m.m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita 2020-01-21 15:39:30 1.25 MB
2020 - 2021 m.m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2021-02-19 00:21:07 134.64 KB
Mokolų progimnazijos 2019-2020 m.m. veiklos planas 2020-01-21 15:39:34 645.35 KB
Mokolų progimnazijos 2018-2019 m.m. veiklos planas 2020-01-21 15:39:35 159.33 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2020-01-21 15:39:35 317.66 KB
Mokolų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo programa 2020-01-21 15:39:37 3.8 MB
2018 - 2019 m.m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2020-01-21 15:39:40 2.13 MB
2017 - 2018 m.m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita 2020-01-21 15:39:40 1.39 MB
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos 2020-2022 m. strateginis veiklos planas 2020-02-27 17:54:45 356.22 KB
Mokolų progimnazijos 2019-2020 m.m. priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų ugdymo planas 2020-02-27 17:57:27 279.65 KB
2020 - 2021 m.m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 134.64 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl koordinacinio komiteto sudarymo Olweus patyčių prevencijos programai įgyvendinti. 2020-01-22 14:33:23 643.11 KB
Metinis veikos planas
Metinis veiklos planas 2020-2021 m.m. 2020-09-26 11:36:46 846.56 KB
Veiklos planavimo dokumentai
Mokolų progimnazijos strateginis veiklos planas 2021-2023 m. 2021-05-20 23:50:31 197.56 KB
2021-2023 – ųjų metų ugdymo proceso kokybės užtikrinimo programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2021-05-20 23:54:21 153.49 KB
2021-2022 ųjų metų Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 2021-05-20 23:59:04 286.66 KB
2021-2023 ųjų metų programos asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai 2021-05-21 00:01:03 173.65 KB
Metinis veiklos planas 2020 - 2021 m.m. 2021-05-25 21:15:28 870.49 KB
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos 2021-2022 mokslo metų veiklos planas patvirtintas 2021-10-21 19:47:46 305.75 KB