Apie progimnaziją

IŠ MOKOLŲ MOKYKLOS ISTORIJOS...

1907 m. duris atveria Marijampolės valsčiaus Mokolų pradinė mokykla, kuri 1953 m. pertvarkoma į septynmetę. Mokyklos istorijai svarbūs 1963 m. ir 1972 m., kai iš senos medinės mokyklėlės persikeliama į šviesią, dviejų aukštų mūrinę mokyklą su puikia sporto sale. 1962 m., įvedus privalomą aštuonmetį mokymą, mokykla tampa Mokolų aštuonmete mokykla. 1992 m. įstaiga pertvarkoma į Marijampolės sav. Mokolų pagrindinę mokyklą.

          Mokyklai vadovavę direktoriai:

          1953 - 1954 m. - Jurgis Kazakevičius,  

          1954 - 1962 m. - Algirdas Žitkus,  

          1962 - 2007 m. - Rimantas Kulikauskas,

          2007 - 2017 m.  - Sigitas Virbickas.  

          2017 - 2022 m.  - Roma Raškvečienė.  

          Per 110 metų mokyklą baigė 1800 mokinių, kuriuos mokė daugiau kaip 100 mokytojų.

Mokykla didžiuojasi savo buvusiais mokiniais: nusipelniusiu veterinarijos gydytoju V. Lenkučiu, nusipelniusiu bitininku A. Papečkiu, dailininke A. Tauteriene - Rugile, poetėmis A. Mikalauskiene, A. Andriukaitiene, Maironio kūrybos bibliografijos tyrinėtoju A. Adomavičiumi, daugkartiniais respublikos dviračių, imtynių čempionais S. Sabaliumi, V. Juškevičiumi, Marijampolės apskrities ligoninės gydytoju V. Velioniškiu, Pašilio stumbryno įkūrėju R. Papšiu, socialinių mokslų daktare R. Romikaityte.

 

MOKOLŲ MOKYKLOS POKYČIAI

1907 m. Mokolų pradinė mokykla (2 klasių komplektai).
1912 m. Pastatyta mokykla, kuri pavadinta Marijampolės apskrities Mokolų pradine mokykla.
1950 06 20 Pravedus rajonizaciją – Marijampolės raj. Mokolų apyl. Mokolų pradinė mokykla.
1953 09 01 Sukomplektuotos dar penkios klasės. Mokykla pavadinta Mokolų septynmete mokykla.
1962 09 01 Įvedus privalomą aštuonmetį mokymą (jau sudaryti 6 klasių komplektai), mokykla pavadinta Mokolų aštuonmetė mokykla
1963 m.

Pagrindiniame pastate – 4 vyresniųjų mokinių klasės. Pradinės mokyklos pastate - 2 pradinių klasių komplektai. Sustambinus apylinkes, mokykla priklauso Šunskų apylinkei. Mokolų aštuonmetė mokykla perkeliama į 2 aukštų mūrinį pastatą

1965 09 01 Prie Mokolų aštuonmetės mokyklos prijungiama Lūginės pradinė mokykla. Jau veikia 7 klasių komplektai.
1966 m. Veikia 8 klasių komplektai (7 vyresnių ir 1 pradinių klasių).
1972 m. Prie naujos mokyklos pastato pristatomas priestatas – sporto salė.
1984 m. Prie sporto salės  pristatomas priestatas. Įrengiamos mokomosios dirbtuvės ir dvi klasės
1992 09 01 Mokyklai suteiktas Mokolų pagrindinės mokyklos statusas. Veikia 5 pradinės klasės ir 6 vyresniųjų mokinių klasės.
2009 09 01  Prie Mokolų pagrindinės mokyklos (suformuota 12 klasių komplektų ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė) prijungiamas Balsupių skyrius (2 jungtinės pradinės klasės ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė).
2017 09 01 Pertvarkoma mokyklos struktūra į Mokolų progimnaziją (suformuota 10 klasių komplektų ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė). Nutraukiama Balsupių pradinio ugdymo skyriaus veikla.

                                  

MOKOLŲ PROGIMNAZIJOS DABARTIS

2017 m. kovo 27 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. mokykla pertvarkyta į Mokolų progimnaziją.

Progimnazijoje įgyvendinamos priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos, pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis, neformaliojo vaikų švietimo programos.

Atnaujinta: 2024-02-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30