Mokytojai

Mokolų progimnazijos pedagogai 2020-2021 m. m.

Eil.

Nr.

 Vardas, pavardė

Pareigos, dalykas, kvalifikacija

Kontaktai
1. Roma Raškevičienė

direktorė, 

II vadybos kvalifikacinė kategorija

8 603 18893
2. Aldona Bagdonienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

III vadybos kvalifikacinė kategorija

8 603 18893
3. Jolita Liūtienė

papildomojo ugdymo organizatorė,

etikos vyr. mokytoja, pailgintos

dienos grupės auklėtoja

8 603 18893
4. Edita Matulevičienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 8 603 18893
5. Vilija Šermukšnienė pradinių klasių mokytoja metodininkė 8 603 18893
6. Renata Kartavičienė pradinių klasių  mokytoja metodininkė 8 603 18893
7. Ramutė Murauskienė pradinių klasių mokytoja metodininkė 8 603 18893
8. Ona Virbickienė  pradinių  klasių mokytoja metodininkė 8 603 18893
9. Diana Vaišutienė pradinių klasių  mokytoja metodininkė 8 603 18893
10. Neringa Kirkliauskienė tikybos vyr. mokytoja 8 603 18893
11. Dalia Šulciuvienė lietuvių kalbos vyr.  mokytoja 8 603 18893
12. Aušra Dievokaitytė lietuvių kalbos vyr. mokytoja 8 603 18893
13. Reda Račiuvienė anglų kalbos mokytoja metodininkė 8 603 18893
14. Kristina Suduikienė anglų kalbos mokytoja 8 603 18893
15. Jurgita Eidukonienė rusų kalbos mokytoja, vokiečių kalbos vyr. mokytoja 8 603 18893
16. Aušra Narkevičienė informacinių technologijų, matematikos vyr. mokytoja 8 603 18893
17. Ieva Šmulkštienė biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos vyr. mokytoja 8 603 18893
18. Audronė Ivanauskaitė fizikos mokytoja metodininkė 8 603 18893
19. Reda Kriaučiūnienė istorijos, pilietinio ugdymo  vyr. mokytoja 8 603 18893
20. Daiva Petručionienė geografijos vyr. mokytoja 8 603 18893
21. Dalia Kreivėnienė dailės-technologijų vyr. mokytoja 8 603 18893
22. Artūras Grinevičius muzikos vyr. mokytojas 8 603 18893
23. Ovidijus Valinčius kūno kultūros  mokytojas 8 603 18893
24. Indrė Apuokienė soc. pedagogė metodininkė 8 603 18893
25. Edita Macijauskienė psichologė 8 603 18893
26. Romualda Kraužlienė vyr. logopedė, spec. pedagogė 8 603 18893
27. Judita Pėžaitė spec. pedagogė, logopedė 8 603 18893
Atnaujinta: 2021-08-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.45 - 14.30