Mokytojai

Mokolų progimnazijos pedagogai 2020-2021 m. m.

Eil. Nr.

 Vardas, pavardė

Pareigos, dalykas, kvalifikacija

1. Roma Raškevičienė

direktorė, II vadybos kvalifikacinė kategorija

2. Aldona Bagdonienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadybos kvalifikacinė kategorija
3. Jolita Liūtienė papildomojo ugdymo organizatorė, etikos vyr. mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja
4. Edita Matulevičienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
5. Vilija Šermukšnienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
6. Renata Kartavičienė pradinių klasių  mokytoja metodininkė
7. Ramutė Murauskienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
8. Ona Virbickienė  pradinių  klasių mokytoja metodininkė
9. Diana Vaišutienė pradinių klasių  mokytoja metodininkė
10. Neringa Kirkliauskienė tikybos vyr. mokytoja
11. Dalia Šulciuvienė lietuvių kalbos vyr.  mokytoja
12. Aušra Dievokaitytė lietuvių kalbos vyr. mokytoja
13. Reda Račiuvienė anglų kalbos mokytoja metodininkė
14. Kristina Suduikienė anglų kalbos mokytoja
15. Jurgita Eidukonienė rusų kalbos mokytoja, vokiečių kalbos vyr. mokytoja
16. Aušra Narkevičienė informacinių technologijų, matematikos vyr. mokytoja
17. Ieva Šmulkštienė biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos vyr. mokytoja
18. Audronė Ivanauskaitė fizikos mokytoja metodininkė
19. Reda Kriaučiūnienė istorijos, pilietinio ugdymo  vyr. mokytoja
20. Daiva Petručionienė geografijos vyr. mokytoja
21. Dalia Kreivėnienė dailės-technologijų vyr. mokytoja
22. Artūras Grinevičius muzikos vyr. mokytojas
23. Ovidijus Valinčius kūno kultūros  mokytojas
24. Indrė Apuokienė soc. pedagogė metodininkė
25. Edita Macijauskienė psichologė
26. Romualda Kraužlienė vyr. logopedė, spec. pedagogė
27. Judita Pėžaitė spec. pedagogė, logopedė
Atnaujinta: 2021-05-30
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.45 - 14.30