Mokytojai

Mokolų progimnazijos pedagogai 2023-2024 m. m.

Eil.

Nr.

 Vardas, pavardė

Pareigos, dalykas, kvalifikacija

Kontaktai
1. Aldona Bagdonienė

gyvenimo įgūdžių mokytoja

8 603 18893
2. Jolita Liūtienė

etikos vyr. mokytoja, pailgintos

dienos grupės auklėtoja

8 603 18893
3. Edita Matulevičienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 8 603 18893
4. Vilija Šermukšnienė pradinių klasių mokytoja metodininkė 8 603 18893
5. Renata Kartavičienė pradinių klasių  mokytoja metodininkė 8 603 18893
6. Edmantas Kraukšlys technologijų mokytojas metodininkas 8 603 18893
7. Ona Virbickienė pradinių  klasių mokytoja metodininkė 8 603 18893
8. Diana Vaišutienė pradinių klasių  mokytoja metodininkė 8 603 18893
9. Aušra Adomavičiūtė tikybos vyr. mokytoja 8 603 18893
10. Inga Bendorienė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 8 603 18893
11. Audronė Levickienė rusų kalbos mokytoja 8 603 18893
12. Reda Račiuvienė anglų kalbos mokytoja metodininkė 8 603 18893
13. Ilona Žadavičiūtė anglų kalbos mokytoja 8 603 18893
14. Jurgita Eidukonienė vokiečių kalbos mokytoja metodininkė 8 603 18893
15. Aušra Narkevičienė informacinių technologijų, matematikos vyr. mokytoja 8 603 18893
16. Ieva Šmulkštienė biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos vyr. mokytoja 8 603 18893
17. Audronė Ivanauskaitė fizikos mokytoja metodininkė 8 603 18893
18. Reda Kriaučiūnienė geografijos, istorijos vyr. mokytoja 8 603 18893
19. Dalia Kreivėnienė dailės, technologijų vyr. mokytoja 8 603 18893
20. Artūras Grinevičius muzikos vyr. mokytojas 8 603 18893
21. Ovidijus Valinčius fizinio ugdymo vyr. mokytojas 8 603 18893
Atnaujinta: 2024-02-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30