Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2018 - 2019 m.m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita 2020-01-21 15:39:30 1.25 MB
2020 - 2021 m.m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2021-02-19 00:21:07 134.64 KB
Mokolų progimnazijos 2019-2020 m.m. veiklos planas 2020-01-21 15:39:34 645.35 KB
Mokolų progimnazijos 2018-2019 m.m. veiklos planas 2020-01-21 15:39:35 159.33 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2020-01-21 15:39:35 317.66 KB
Mokolų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo programa 2020-01-21 15:39:37 3.8 MB
2018 - 2019 m.m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2020-01-21 15:39:40 2.13 MB
2017 - 2018 m.m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita 2020-01-21 15:39:40 1.39 MB
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos 2020-2022 m. strateginis veiklos planas 2020-02-27 17:54:45 356.22 KB
Mokolų progimnazijos 2019-2020 m.m. priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų ugdymo planas 2020-02-27 17:57:27 279.65 KB
2020 - 2021 m.m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 134.64 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl koordinacinio komiteto sudarymo Olweus patyčių prevencijos programai įgyvendinti. 2020-01-22 14:33:23 643.11 KB
Metinis veikos planas
Metinis veiklos planas 2020-2021 m.m. 2020-09-26 11:36:46 846.56 KB
Veiklos planavimo dokumentai
Mokolų progimnazijos strateginis veiklos planas 2021-2023 m. 2021-05-20 23:50:31 197.56 KB
2021-2023 – ųjų metų ugdymo proceso kokybės užtikrinimo programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2021-05-20 23:54:21 153.49 KB
2021-2022 ųjų metų Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 2021-05-20 23:59:04 286.66 KB
2021-2023 ųjų metų programos asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai 2021-05-21 00:01:03 173.65 KB
Metinis veiklos planas 2020 - 2021 m.m. 2021-05-25 21:15:28 870.49 KB
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos 2021-2022 mokslo metų veiklos planas patvirtintas 2021-10-21 19:47:46 305.75 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 metų ataskaitos
Mokolų progimnazijos 2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. 2021-05-18 20:26:55 3.76 MB
Mokolų progimnazijos 2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. 2021-07-15 14:33:30 3.58 MB
Mokolų progimnazijos 2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. 2021-10-21 19:49:29 3.51 MB
2020 metų ataskaitos
Mokolų progimnazijos 2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. 2020-07-16 10:19:53 688.81 KB
Mokolų progimnazijos 2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. 2020-07-16 10:19:13 3.38 MB
Mokolų progimnazijos 2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. 2020-11-10 22:10:17 3.34 MB
Mokolų progimnazijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-01 14:13:56 6.05 MB
2019 metų ataskaitos
Mokolų progimnazijos 2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-21 15:52:22 3.39 MB
Mokolų progimnazijos 2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-21 15:52:23 3.33 MB
Mokolų progimnazijos 2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-21 15:52:23 688.81 KB
Mokolų progimnazijos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2020-04-29 14:30:41 4.56 MB
2018 metų ataskaitos
Mokolų progimnazijos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-21 15:54:19 5.35 MB
Mokolų progimnazijos 2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-21 15:54:19 1.03 MB
Mokolų progimnazijos 2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-21 15:54:19 1.06 MB
Mokolų progimnazijos 2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-21 15:54:20 1.07 MB
2017 metų ataskaitos
Mokolų progimnazijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-21 15:55:31 1.58 MB
Mokolų progimnazijos 2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-21 15:55:31 205.1 KB
Mokolų pagrindinės mokyklos 2017 m. I ketv ataskaita 2020-01-21 15:55:33 2.02 MB
Mokolų pagrindinės mokyklos  2017 m. pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-21 15:55:33 180.43 KB
2016 metų ataskaitos
Mokolų pagrindinės mokyklos 2016 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2020-01-21 15:57:55 1.83 MB
Mokolų pagrindinės mokyklos 2016 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2020-01-21 15:57:56 1.88 MB
Mokolų pagrindinės mokyklos 2016 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaitos 2020-01-21 15:57:57 1.6 MB
Mokolų pagrindinės mokyklos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-21 15:58:02 9.19 MB
2015 metų ataskaitos
Mokolų pagrindinės mokyklos 2015 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos 2020-01-21 15:59:16 765.81 KB
Mokolų pagrindinės mokyklos 2015 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaitos 2020-01-21 15:59:16 4.32 MB
Mokolų pagrindinės mokyklos 2015 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaitos 2020-01-21 15:59:17 809.26 KB
Mokolų pagrindinės mokyklos 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-21 15:59:18 3.4 MB
2014 metų ataskaitos
Mokolų pagrindinės mokyklos 2014 m. I ketv. tarpinė finansinė ataskaita 2020-01-21 16:00:24 130.89 KB
Mokolų pagrindinės mokyklos 2014 m. II ketv. tarpinė finansinė ataskaita 2020-01-21 16:00:25 135.7 KB
Mokolų pagrindinės mokyklos 2014 m. III ketv. tarpinė finansinė ataskaita 2020-01-21 16:00:25 143.9 KB
2013 metų ataskaitos
Mokolų pagrindinės mokyklos 2013 m. I ketvr. inansavimo-sumos-pagal-saltini 2020-01-21 16:04:24 575.49 KB
Mokolų pagrindinės mokyklos 2013 m. I ketvr. finansines-bukles-ataskaita 2020-01-21 16:04:25 1.09 MB
Mokolų pagrindinės mokyklos 2013 m. I ketvr. veiklos-rezultatu-ataskaita 2020-01-21 16:04:25 583.59 KB
Mokolų pagrindinės mokyklos 2013-m.-tarpiniu-finansiniu-ataskaitu-rinkinio-aiskinamasis-rastas 2020-01-21 16:04:26 1.26 MB
Mokolu pagrindines mokyklos 2013-m. II ketvr. tarpine finansine ataskaita 2020-01-21 16:04:28 3.76 MB
Mokolų pagrindinės mokyklos 2013 m. III ketv. tarpinė finansinė ataskaita 2020-01-21 16:04:28 279.78 KB
Mokolų pagrindinės mokyklos 2013 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-21 16:04:28 533.32 KB
2012 metų ataskaitos
Mokolu pagrindines mokyklos 2012-m. finansiniu ataskaitu rinkinys 2020-01-21 16:12:46 4.32 MB
Mokolu-pagrindines-mokyklos-2012-m.-finansiniu-ataskaitu-rinkinys-1-ketv 2020-01-21 16:12:47 4.32 MB
Mokolu-pagrindines-mokyklos-2012-m.-finansiniu-ataskaitu-rinkinys-2-ketv. 2020-01-21 16:12:48 3.79 MB
Mokolu-pagrindines-mokyklos-2012-m.-finansiniu-ataskaitu-rinkinys-3-ketv. 2020-01-21 16:12:50 3.9 MB
2011 metų ataskaitos
Mokolu-pagrindines-mokyklos-2011m.-I-ketvir.-finansiniu-ataskaitu-rinkinys 2020-01-21 16:13:35 25.82 KB
Mokolu-pagrindines-mokyklos-2011-m.-II-ketv.-finansiniu-ataskaitu-rinkinys 2020-01-21 16:13:36 25.88 KB
Mokolu-pagrindines-mokyklos-2011-m.-III-ketv.-finansiniu-ataskaitu-rinkinys 2020-01-21 16:13:36 575.49 KB
Biudžeto ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 metų ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos I ketv. 2021-04-15 18:20:55 592.07 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos II ketv. 2021-07-07 11:33:40 683.92 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos III ketv. 2021-10-21 19:50:45 749.01 KB
2020 metų ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos I ketv. 2020-07-04 10:28:41 795.87 KB
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos II ketv. 2020-07-04 10:32:28 792.9 KB
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos III ketv. 2020-11-11 17:09:10 854.92 KB
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos IV ketv. 2021-01-13 19:19:17 1.1 MB
2019 metų ataskaitos
2019 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys 2020-01-22 13:56:41 3.12 MB
2019 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys 2020-01-22 13:56:43 2.94 MB
2019 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys 2020-01-22 13:56:43 2.43 MB
2019 m. biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys 2020-01-22 13:56:44 3.19 MB
2018 metų ataskaitos
2018 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys 2020-01-22 13:57:46 2.59 MB
2018 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys 2020-01-22 13:57:47 2.59 MB
2018 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys 2020-01-22 13:57:48 3.38 MB
2018 m. biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys 2020-01-22 13:57:50 3.83 MB
2017 metų ataskaitos
2017 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys 2020-01-22 13:58:32 2.96 MB
2017 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys 2020-01-22 13:58:33 4.14 MB
2017 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys 2020-01-22 13:58:35 4.46 MB
2017 m. biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys 2020-01-22 13:58:36 4.99 MB
2016 metų ataskaitos
2016 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys 2020-01-22 13:59:27 2.8 MB
2016 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys 2020-01-22 13:59:28 2.65 MB
2016 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys 2020-01-22 13:59:30 4.13 MB
2016 m. biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys 2020-01-22 13:59:31 3.89 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimo valgiaraštis 15 dienų 6-10 metų 2021-10-19 21:27:56 2.59 MB
Mokinių maitinimo valgiaraštis 15 dienų 11 metų ir vyresnių 2021-10-19 21:27:15 2.62 MB
Mokinių maitinimo valgiaraštis 15 dienų su kainomis 2021-10-19 21:27:34 2.46 MB
Mokinių maitinimo valgiaraštis 15 dienų pusryčių 2021-10-19 21:27:51 1.48 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Marijampolės sav. Mokolų progminazijos 2019 - ųjų vadovo veiklos ataskaita 2021-01-05 18:16:28 23.46 KB
Marijampolės sav. Mokolų progminazijos 2018 - ųjų vadovo veiklos ataskaita 2020-01-21 13:37:22 94.48 KB
Marijampolės sav. Mokolų progminazijos 2020 - ųjų vadovo veiklos ataskaita 2021-01-05 18:15:15 159.68 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų aprašas 2020-05-15 23:51:16 209.26 KB
Viešųjų pirkimų aprašas 2018 m. 2020-05-15 23:51:16 537.69 KB
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2021-05-24 13:00:05 147.66 KB
Statybos rangos sutartis Nr. 17-06 2020-05-15 23:51:16 557.07 KB
Mokinių maitinimo organizavimo sutartis 2020-05-15 23:51:16 1.28 MB
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos viešųjų pirkimų planas 2020 m. 2021-05-24 12:59:47 244.62 KB
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos viešjųjų pirkimų planas 2021 m. 2021-05-24 12:59:03 145.83 KB
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos viešinamos sudarytos sutartys 2021 m. 2021-08-06 22:14:39 108.03 KB
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos viešinamos sudarytos sutartys 2020 m. 2021-08-06 22:13:31 122.08 KB
Įsigytos priemonės Atnaujinta Dydis
Įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2019 m. 2021-02-25 21:41:24 542.2 KB
Įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2020 m. 2021-02-25 21:39:11 131.37 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos nuostatai 2021-05-25 21:21:26 147.31 KB
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 Atnaujinta Dydis
2 klasės ataskaita 2020-01-21 10:28:25 691.47 KB
4 klasės ataskaita 2020-01-21 10:28:26 811.99 KB
6 klasės ataskaita 2020-01-21 10:28:27 340.92 KB
8 klasės ataskaita 2020-01-21 10:28:27 613.42 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Mokolų progimnazijos korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programa 2020-01-22 14:56:34 74.91 KB
Mokolų progimnazijos korupcijos prevencijos 2018-2020 metams priemonių planas 2020-01-22 14:56:34 68.06 KB
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2021-2023 metams 2020-11-17 18:06:27 113.98 KB
Korupcijos prevencijos programa 2021-2023 metams 2020-11-17 18:06:17 111.72 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-01-05 18:40:44 48.55 KB
Prašymas į 1-4 klasę 2021-01-07 17:42:36 28 KB
Prašymas į 5-8 klasę 2021-01-07 17:42:14 29.5 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų apsaugos taisyklės. 2021-05-20 23:31:33 136.36 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas
Ugdymo planas 2020-2021 m.m. 2021-05-25 21:19:05 536.34 KB