Pradinis ugdymas

Viešosios paslaugos pavadinimas

Pradinis udgymas (kodas 85.20)

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės   paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804); Priėmimo į   Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos savivaldybės tarybos 2012-03-26 sprendimu Nr. 1-461.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi   pateikti asmuo

 •   prašymas įtraukti į sąrašą priimti vaiką į pradinio ugdymo klasę;
 •   vaiko  gimimo liudijimo kopija;
 •   sveikatos pažymėjimas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti  institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija iš Marijampolės  savivaldybės administracijos Socialinio reikalų departamento apie socialinės pašalpos skyrimą. Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą apie vaiko brandumą (jeigu reikia).

Administracinės paslaugos teikėjas

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija sekretorė 

Simona Leveckienė

Tel.    (8 343) 20081, el. p. mokolai@gmail.com

Administracinės paslaugos vadovas

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos direktorė

Roma Raškevičienė

Tel.    (8 343) 20081, el. p. mokolai@gmail.com

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pradinis ugdymas – ketveri metai

Administracinės paslaugos suteikimo kaina   (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiam nemokamai.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma dėl vaiko priėmimo į pradinio ugdymo klasę.

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos raštinėje, antrame aukšte, Mokolų k., Šunskų sen., Marijampolės sav., LT 68461

1.Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
2. Pradinis ugdymas vykdomas pagal ketverių metų pradinio ugdymo programas. Jos įgyvendinamos vadovaujantis Pradinio ugdymo programos aprašu, Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
3. Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos  režimas, tėvų (globėjų) prašymu švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienus metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo specialiesiems ugdymo poreikiams pritaikytą ugdymo programą.
4. Tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, pradinis ugdymas pradedamas teikti vienais metais anksčiau.
5. Pradinis išsilavinimas įgyjamas baigus pradinio ugdymo programą.

Įvertinkite teikiamų paslaugų kokybę

Autorius ir el. pašto adresas ir žinutė nebus skelbiami. Būtini laukeliai pažymėti *

Atnaujinta: 2021-08-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.45 - 14.30