Pagrindinis ugdymas I pakopa

Viešosios paslaugos pavadinimas

Pagrindinis ugdymas I pakopa

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės   paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804); Priėmimo į   Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos savivaldybės tarybos 2012-03-26 sprendimu Nr. 1-461.

Administracinės paslaugos teikėjas

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

Tel.    (8 343) 20081, el. p. mokolai@gmail.com

Administracinės paslaugos vadovas

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos direktorius

Rolandas Bulkauskas

Tel.    (8 343) 20081, el. p. mokolai@gmail.com

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagrindinis ugdymas I pakopa– ketveri metai

Administracinės paslaugos suteikimo kaina   (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai.

Prašymo pateikimas

Centralizuota Marijampolės savivaldybės vaikų priėmimo į ugdymo mokyklas informacinė sistema (marijampole.lt)  

Progimnazinių klasių ugdymas vyksta lietuvių kalba pagal ŠMM patvirtintą programą.

Progimnazija priima mokinius, baigusius pradinio ugymo programą į pagrindinio ugdymo programos 5 klasę. 
Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
Ugdymas gali vykti ir už mokyklos ribų: muziejuose, parkuose, išvykose koreguojant ugdymo procesą. Mokyklos mokymosi aplinka sudaro galimybes mokinių aktyviam ugdymui, mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. O mokytojams sudarytos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, intranetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, modernią kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką ir kt.
Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse.

Įvertinkite teikiamų paslaugų kokybę

Autorius ir el. pašto adresas ir žinutė nebus skelbiami. Būtini laukeliai pažymėti *

Atnaujinta: 2024-02-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.45 – 14.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30