Pagrindinis ugdymas I pakopa

Viešosios paslaugos pavadinimas

Pagrindinis ugdymas I pakopa

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės   paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804); Priėmimo į   Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos savivaldybės tarybos 2012-03-26 sprendimu Nr. 1-461.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi   pateikti asmuo

 •   prašymas įtraukti į sąrašą priimti vaiką į pagrindinio ugdymo I pakopos klasę;
 •   vaiko  gimimo liudijimo kopija;
 •   sveikatos pažymėjimas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti  institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija iš Marijampolės  savivaldybės administracijos Socialinio reikalų departamento apie socialinės pašalpos skyrimą. Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą apie vaiko brandumą (jeigu reikia).

Administracinės paslaugos teikėjas

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija sekretorė 

Simona Leveckienė

Tel.    (8 343) 20081, el. p. mokolai@gmail.com

Administracinės paslaugos vadovas

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos direktorė

Roma Raškevičienė

Tel.    (8 343) 20081, el. p. mokolai@gmail.com

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagrindinis ugdymas I pakopa– ketveri metai

Administracinės paslaugos suteikimo kaina   (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiam nemokamai.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma dėl vaiko priėmimo į pagrindinio ugdymo klasę.

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos raštinėje, antrame aukšte, Mokolų k., Šunskų sen., Marijampolės sav., LT 68461

Progimnazinių klasių ugdymas vyksta lietuvių kalba pagal ŠMM patvirtintą programą.

Progimnazija priima mokinius, baigusius pradinio ugymo programą į pagrindinio ugdymo programos 5 klasę. 
Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
Ugdymas gali vykti ir už mokyklos ribų: muziejuose, parkuose, išvykose koreguojant ugdymo procesą. Mokyklos mokymosi aplinka sudaro galimybes mokinių aktyviam ugdymui, mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. O mokytojams sudarytos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, intranetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, modernią kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką ir kt.
Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse.

Įvertinkite teikiamų paslaugų kokybę

Autorius ir el. pašto adresas ir žinutė nebus skelbiami. Būtini laukeliai pažymėti *

Atnaujinta: 2021-08-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.45 - 14.30