Karjeros ugdymas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Atsakingas už profesinį informavimą, karjeros planavimą asmuo.

Aldona Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 • Inicijuoja, organizuoja mokinių išvykas į kitas ugdymo įstaigas, teikia su jomis susijusią informaciją.
 • Organizuoja pažintines, patyrimines veiklas STEAM centre, mobiliose laboratorijose. Informuoja mokinius ir tėvus apie galimybes tęsti ugdymąsi kitose įstaigose.
 • Inicijuoja mokinių dalyvavimą visuotinėse atvirų durų dienose tėvų darbovietėse.
 • Vykdo neformaliojo švietmo programą, kurios tikslas padėti vaikui pažinti profesijų pasaulio įvairovę, ugdyti teigiamą nuostatą į bet kokį darbą, siekti užsibrėžto tikslo, pažinti save.

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos:

www.mukis.lt - oficiali projekto svetainė.
www.smm.aikos.lt - išsami informacija apie mokslą ir studijas Lietuvoje.
www.lamabpo.lt - bendrojo priėmimo taisyklės, prašymų registracija, studijų aprašai, konkursinio balo skaičiuoklė.
www.mokslas.lt - moksleiviams, studentams, jų tėvams, mokslininkams, dėstytojams ir visai plačiajai visuomenei apie mokslą ir studijas Lietuvoje bei dabar vykstančią mokslo ir studijų sistemos pertvarką.
www.studijos.lt - daug informacijos apie studijas, profesijas, egzaminus, studijų muges.
www.karjerosmokykla.europass.lt - nuorodos į Europass, į švietimo mainų programos fondą.
www.euroguidance.lt - orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje.
www.kurstudijuoti.lt - elektroninis leidinys abiturientams.
www.kurstoti.lt - žurnalas „Kur stoti?“ internetu.
www.ldb.lt - Lietuvos darbo biržos svetainė.
www.nrcg.lt - straipsniai apie karjeros planavimą.
www.kastu.lt - informacija apie studijas užsienyje.
www.kalba.lt - apie kalbų mokymąsi, studijas užsienyje.
www.zinauviska.lt - studijos užsienyje, savanorystė, darbas
www.balticstudent.eu - studijos užsienio šalių aukštosiose mokyklose.
www.studinfo.lt - studijų užsienyje informacijos centras.
www.egzaminai.lt - informacija apie egzaminus, egzaminų užduočių pavyzdžiai.
www.vsf.lt - valstybinis studijų fondas apie paskolas, stipendijas, paramą.
www.skvc.lt - studijų kokybės vertinimo centras.

Atnaujinta: 2022-03-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30