Planavimo dokumentai

Veiklos planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokolų progimnazijos strateginis veiklos planas 2021-2023 m. 2021-05-20 23:50:31 197.56 KB
2021-2023 – ųjų metų ugdymo proceso kokybės užtikrinimo programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2021-05-20 23:54:21 153.49 KB
2021-2022 ųjų metų Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 2021-05-20 23:59:04 286.66 KB
2021-2023 ųjų metų programos asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai 2021-05-21 00:01:03 173.65 KB
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos strateginis veiklos planas 2022 - 2024 m.m. 2022-02-10 14:19:00 234.84 KB
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos palnas 2022-02-10 14:21:07 235.14 KB
Mokolų progimnazija. 2022-2023 m. ugdymo planas 2022-08-29 23:02:04 1.08 MB
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos 2022-2023 m. m. veiklos planas 2022-08-29 23:02:46 374.67 KB

Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Marijampolės sav. Mokolų progminazijos 2019 - ųjų vadovo veiklos ataskaita 2021-01-05 18:16:28 23.46 KB
Marijampolės sav. Mokolų progminazijos 2018 - ųjų vadovo veiklos ataskaita 2020-01-21 13:37:22 94.48 KB
Marijampolės sav. Mokolų progminazijos 2020 - ųjų vadovo veiklos ataskaita 2021-01-05 18:15:15 159.68 KB
Marijampolės sav. Mokolų progminazijos 2021 - ųjų vadovo veiklos ataskaita 2022-02-03 22:19:18 177.57 KB

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 Atnaujinta Dydis
2 klasės ataskaita 2020-01-21 10:28:25 691.47 KB
4 klasės ataskaita 2020-01-21 10:28:26 811.99 KB
6 klasės ataskaita 2020-01-21 10:28:27 340.92 KB
8 klasės ataskaita 2020-01-21 10:28:27 613.42 KB

Atnaujinta: 2022-03-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30