Darbo užmokestis

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2020 M. IV ketv.

(neatskaičius mokesčių)

Eil.

Nr.

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis; Eur

(vienos pareigybės)

1.

Direktorius

1,00

*

2.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1,00

*

3.

Logopedas

0,75

*

4.

Bibliotekininkas

0,50

*

5.

Psichologas

0,25

*

6.

Specialusis pedagogas

0,75

*

7.

Socialinis pedagogas

1,00

*

8.

PUG mokytojas

1,00

*

9.

Mokytojo padėjėjas

0,50

*

10.

PUG mokytojo padėjėjas

0,50

*

11.

Mokytojo kat.

1,47

1332

12.

Vyresnysis mokytojas

4,87

1432

13.

Mokytojas metodininkas

6,52

1540

14.

Pailg. dienos grupės mokytojas

1,00

*

15.

Inžinierius kompiuterių priežiūrai

0,50

*

16.

Vyresnysis buhalteris

1,00

*

17.

Sekretorius

1,00

*

18.

Ūkvedys

1,00

*

19.

Santechnikas

0,50

MMA

20.

Darbininkas pastatų ir statinių priežiūrai

0,50

MMA

21.

Valytojas

2,50

MMA

22.

Kiemsargis

1,00

MMA

23.

Virėjas

1,00

MMA

24.

Budėtojas

1,00

MMA

25.

Elektrikas

0,50

*

26.

Vairuotojas

2,00

*

Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, stažo ir tarifikuotų darbo valandų.

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje atlieka atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Atnaujinta: 2021-08-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.45 - 14.30