Neformalus švietimas

Tikslas: visiems mokyklos mokiniams sudaryti galimybes dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje.
Uždavinys: ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą.
Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais;
Neformaliojo švietimo veiklai mokykloje  įgyvendinti skiriamos valandos, atsižvelgus  į mokinių poreikius einamiesiems mokslo metams. Valandos nustatomos mokslo metams kiekvienai ugdymo programai.
Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje  įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir atsižvelgusi į juos siūlo neformaliojo švietimo programas.
Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgus  į bendruosius iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus.
Neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičių mokykla nustato pagal turimų mokymo lėšų dydį.
Neformaliojo švietimo  grupės minimalus mokinių skaičius - 12 mokinių

Mokyklos biudžeto lėšomis finansuojamos neformaliojo švietimo programos 2020-2021 m. m.

Eil.

Nr.

Neformaliojo švietimo programa

Vadovas

Diena, pamoka

Vieta

1-4 kl.

1.

Mažųjų rankdarbiai

E. Matulevičienė

Antradienis 6 p.

PUG klasė

2.

Judrūs pradinukai

V. Šermukšnienė

Antradienis 6,7 p.

Sporto salė

3.

Tyrėjų laboratorija

D. Vaišutienė

Ketvirtadienis, 6 p.

2 kl. kabinetas

4.

Jaunasis gamtininkas

A. Bagdonienė

Ketvirtadienis, 5 p.

3b kl. kabinetas

5.

Sportiniai žaidimai

R. Kartavičienė

Antradienis, 6, 7 p.

Sporto salė

6.

Mažasis informatikas

O. Virbickienė

Trečiadienis, 6 p.

Informatikos kab.

7.

English club

A. Šimanauskienė

Trečiadienis, 6 p.

Rusų kalbos kab.

8.

Robotika

A. Stankevičius

Ketvirtadienis, 6 p.

Anglų kalbos kab.

5-8 kl.

9.

Jaunieji renginių vedėjai

J. Liūtienė

Trečiadienis, 1 p.

Grupės klasė

10.

Karjeros planavimas

A. Bagdonienė

Trečiadienis, 5 p.

Lietuvių kalbos ir literatūros kab.

11.

Sveikos gyvensenos programa „Judam kitaip“

I. Šmulkštienė

Trečiadienis, 7p.

Biologijos kab.

12.

Sporto būrelis

O. Valinčius

Antradienis 7 p.

Sporto salė

13.

Robotika vyresniam

A. Stankevičius

Trečiadienis, 5 p.

Geografijos kab.

14.

Meno studija

D. Kreivėnienė

Ketvirtadienis, 7 p.

Menų klasė

15.

Savanorystės programa „Aš galiu, tu gali, mes galime“

I. Apuokienė

Antradienis, 8 p.

Lietuvių kalbos ir litertaūros kab.

16.

Verslumo ir ekonomikos abėcėlė

D. Petručionienė

Antradienis, 7 p.

Geografijos kab.

 

Atnaujinta: 2023-04-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30