Mokinių taryba

 

Mokinių tarybos nariai

Eil.nr. Vardas, pavardė Klasė
1.

Rojus Brazaitis

5kl.
2.

Matas Zingerta

5kl.
3.

Gustė Jančkauskaitė

5kl.
4.

Jovita Biskytė

6 kl.
5.

Domas Lenkauskas

6 kl.
6.

Pijus Bičkauskas

6 kl.
7.

Klaudija Paužaitė

7 kl.
8.

Kristupas Norkus

7 kl.
9.

Kornelijus Komka

7 kl.
10.

Skaistė Bajoraitė

8a kl.
11.

Austėja Menkevičiūtė

8a kl.
12.

Gabrielė Vitosytė

8a kl.
13.

Rugilė Lazauskaitė

8b kl.
14.

Nedas Radzevičius 

8b kl.
15. Raminta Mikalauskaitė 8b kl.
Mokinių tarybos pirmininkas:  Nedas Radzevičius
Pavaduotoja: Austėja Menkevičiūtė
Sekretorė: Gabrielė Vitosytė

 

Mokinių tarybos funkcija

 • Svarsto ir, suderinusi su mokyklos vadovais, tvirtina svarbiausių moksleiviškų renginių planus.
 • Koordinuoja, planuoja ir organizuoja mokinių popamokinę veiklą.
 • Rūpinasi mokinių budėjimu mokykloje.
 • Svarsto mokinių elgesio pažeidimus mokykloje.
 • Svarsto kitus klausimus, fiksuotus mokinių tarybos nuostatuose.

TIKSLAI

 • Atstovauti mokinių interesams mokykloje.
 • Domėtis pradinės ir pagrindinės mokyklos klasių mokiniais.
 • Skatinti aktyvios, demokratiškos, tolerantiškos, mąstančios, kūrybingos asmenybės ugdymą.
 • Bendradarbiauti su kitomis savivaldybės mokyklomis.                                                                                    

UŽDAVINIAI

 • Rengti pilietines bei prevencines akcijas bei renginius; vykdyti apklausas.
 • Organizuoti „apskritojo stalo“ diskusijas,  sprendžiant iškilusias problemas.
 • Bendradarbiauti su mokyklos administracija, klasių vadovais.  
 • Organizuoti švietėjišką veiklą, kuri suteikia galimybę pasidalinti sukaupta patirtimi. 
Atnaujinta: 2021-08-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.45 - 14.30