Mokinių taryba

MT veiklos tikslas:

 • Atstovauti mokinių interesams progimnazijoje.

MT veiklos uždaviniai:

 • Rengti pilietines bei prevencines akcijas bei renginius;
 • Vykdyti apklausas.
 • Organizuoti „apskritojo stalo“ diskusijas,  sprendžiant iškilusias problemas.
 • Bendradarbiauti su progimnazijos administracija, klasių vadovais.  

MT narių funkcijos:

 • Dalyvauti progimnazijos bendruomenės gyvenime bei valdyme.
 • Dalyvauti MT posėdžiuose.
 • Atstovauti mokinių interesams Progimnazijos Tarybos posėdžiuose.
 • Bendradarbiauti su progimnazijos specialistais, sprendžiant mokiniams aktualius klausimus.
 • Dalyvauti projektinėje bei prevencinėje veikloje.
 • Inicijuoti bei organizuoti kultūrinius renginius mokykloje.
 • Atstovauti progimnazijai už jos ribų.

Mokinių tarybos nariai

Eil.nr. Vardas, pavardė Klasė
1.

Danielė Jonaitytė

8

2.

Gustė Jančkauskaitė

8

3.

Brigita Ciplytė

8

4.

Austėja Viktoravičiūtė

7

5.

Goda Pajaujytė

7

6.

Paula Černiauskaitė

7

7.

Gertė Bičkauskaitė

6

8.

Urtė Bičkauskaitė

6

9.

Gabrielė Bartoškaitė

6

10.

Elena Legenzova

5

11.

Evita Kasparavičiūtė

5

12.

Austėja Stankevičiūtė

5

Mokinių tarybos pirmininkas:  Danielė Jonaitytė
Pavaduotoja: Gustė Jančkauskaitė
Atnaujinta: 2023-04-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 12.55 – 13.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30