Mokinių taryba

MT veiklos tikslas:

 • Atstovauti mokinių interesams progimnazijoje.

MT veiklos uždaviniai:

 • Rengti pilietines bei prevencines akcijas bei renginius;
 • Vykdyti apklausas.
 • Organizuoti „apskritojo stalo“ diskusijas,  sprendžiant iškilusias problemas.
 • Bendradarbiauti su progimnazijos administracija, klasių vadovais.  

MT narių funkcijos:

 • Dalyvauti progimnazijos bendruomenės gyvenime bei valdyme.
 • Dalyvauti MT posėdžiuose.
 • Atstovauti mokinių interesams Progimnazijos Tarybos posėdžiuose.
 • Bendradarbiauti su progimnazijos specialistais, sprendžiant mokiniams aktualius klausimus.
 • Dalyvauti projektinėje bei prevencinėje veikloje.
 • Inicijuoti bei organizuoti kultūrinius renginius mokykloje.
 • Atstovauti progimnazijai už jos ribų.

Mokinių tarybos nariai

Eil.nr. Vardas, pavardė Klasė
1.

Viktorija Sukackaitė

8 kl.
2.

Ermita Alaburdaitė

8 kl.
3.

Livija Sederevičiūtė

8 kl.
4.

Brigita Ciplytė

6 kl.
5.

Danielė Jonaitytė

7 kl.
6.

Gustė Jančkauskaitė

7 kl.
7.

Goda Pajaujytė

7 kl.
8.

Austėja Viktoravičiūtė

6 kl.
9.

Austėja Petraškevičiūtė

6 kl.
10.

Urtė Bičkauskaitė

6 kl.
11.

Gertė Bičkauskaitė

5 kl.
12.

Gabrielė Bartoškaitė

5 kl.
Mokinių tarybos pirmininkas:  Viktorija Sukackaitė
Pavaduotoja: Ermita Alaburdaitė
Atnaujinta: 2022-03-07
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30