Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba yra aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia progimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui, padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems progimnazijos interesams.

Eil. nr. Vardas Pavardė Atstovauja
1. Aldona Bagdonienė mokytojų atstovė
2. Jurgita Eidukonienė mokytojų atstovė
3. Edita Matulevičienė mokytojų atstovė
4. Reda Račiuvienė mokytojų atstovė
5. Ona Virbickienė mokytojų atstovė
6. Edita Asipavičienė tėvų atstovė
7. Renata Biskienė tėvų atstovė
8. Edita Venčkauskaitė tėvų atstovė
9. Vaida Šverčiauskienė tėvų atstovė
10. Arūnas Žukauskas tėvų atstovas
11. Jovita Biskytė mokinių atstovė
12. Austėja Viktoravičiūtė mokinių atstovė
13. Ermita Alaburdaitė mokinių atstovė
14. Agnė Čiuprinskaitė mokinių atstovė
15. Rokas Grimalauskas mokinių atstovas
Atnaujinta: 2023-02-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30