Dokumentai
Veiklos planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokolų progimnazijos strateginis veiklos planas 2021-2023 m. 2021-05-20 23:50:31 197.56 KB
2021-2023 – ųjų metų ugdymo proceso kokybės užtikrinimo programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2021-05-20 23:54:21 153.49 KB
2021-2022 ųjų metų Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 2021-05-20 23:59:04 286.66 KB
2021-2023 ųjų metų programos asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai 2021-05-21 00:01:03 173.65 KB
Metinis veiklos planas 2020 - 2021 m.m. 2021-05-25 21:15:28 870.49 KB
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos 2021-2022 mokslo metų veiklos planas patvirtintas 2021-10-21 19:47:46 305.75 KB
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos strateginis veiklos planas 2022 - 2024 m.m. 2022-02-10 14:19:00 234.84 KB
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos palnas 2022-02-10 14:21:07 235.14 KB