Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

2017-2018 m.m. Mokolų progimnazijoje pradėtas vykdyti respublikinis projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklai.

Mokyklos atrinktos įvertinus jų motyvaciją, užmegztas kūrybinės, gamtamokslinės, ekologinės krypties partnerystes, dalyvavimą tarptautiniuose ir šalies projektuose, inovatyvių ugdymo metodų taikymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą ugdymo procese, NVŠ veiklos skatinimą ir sklaidą mokykloje, dėmesį specialiųjų ugdymo poreikių turintiems, socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams, bendruomenės dalyvavimą mokyklos gyvenime.

Kiekviena atrinkta mokykla gali dalyvauti 6 edukacinėse programose, po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos.

Mokolų progimnazija dalyvauja edukacinėse programose: 2 kultūrinės - menininės krypties ( „Muzikos paslaptys“, „Spektaklio užkulisiai“), 2  technologijų ir kūrybinių industrijų krypties („Saulės energetikos paslaptys“, „Technologinė evoliucija ir technikos pasaulis“), 2 gamtinės ir ekologinės krypties („Maistas gamtoje“, „Saugomos rūšys“).

Programos trukmė – viena valanda, programoje vienu metu  dalyvauja 20–25 mokiniai.

Atnaujinta: 2024-02-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 12.55 – 13.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30