Mūsų pasiekimai 2022-2023 m.m.

MOKINIŲ PASIEKIMAI. DALYVAVIMAS AKCIJOSE, INICIATYVOSE. 2022–2023 M. M.

Renginio  pavadinimas

Laimėta vieta

Mokinio vardas, pavardė, klasė

Mokinį ruošusio mokytojo

V., pavardė

SAVIVALDYBĖS. RESPUBLIKINIAI. TARPTAUTINIAI

 

 

 

 

 

 1.  

Lietuvos mokyklų žaidynių tarpmokyklinės Marijampolės savivaldybės kaimo vietovių mokyklų (mergaičių, gim. 2010 m. ir jaunesnių) kvadrato varžybos. 2022 m.

II vieta

5-6 kl. mergaičių komanda

O. Valinčius

 

 1.  

LMŽ kaimo vietovių 3-4 kl. ir jaunesnių tarpmokyklinės kvadrato žaidynės. 2022 m.

II vieta

3-4 kl. mokinių komanda

O. Valinčius

 

 1.  

Lietuvos mokyklų žaidynių berniukų (2010 ir jaunesnių) kaimo vietovių zoninės varžybos  2022 m.

I vieta

5-6 kl. berniukų komanda

O. Valinčius

 

 1.  

LMŽ kaimo vietovių mokyklų mokinių tarpzoninės vaikinų kvadrato varžybos (2023)

II vieta

5-6 kl. mok. komanda

O. Valinčius

 1.  

Marijampolės savivaldybės konkursas „Raštingiausias pradinukas 2023“

II vieta

3 kl.

R. Kartavičienė

 1.  

LMŽ kaimo vietovių BUM mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ zoninės varžybos (2023)

III vieta

3-4 kl. komanda

R. Kartavičienė

 

V. Šermukšnienė

 

 1.  

LMŽ kaimo vietovių mokyklų tarpzininės futbolo varžybos 5x5 (2023)

III vieta

5-6 kl. berniukų komanda

O. Valinčius

 1.  

19-asis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ 1-as etapas

Padėkos

3 kl.- 8 mok.

4 kl. – 6 mok.

R. Kartavičienė

O. Virbickienė

 

 1.  

Tarptautinis eilėraščių konkursas „Laisvės vėjas“ 2023 m.

11 padėkų

I vieta G. Duoba

II vieta D. Kaminskas

  1. kl. 9 mok.

I. Bendorienė

 1.  

Marijampolės savivaldybės etapo technologijų olimpiada.

III, IV vieta

 1. kl. G. Pajaujytė

A. Viktoravičiūtė 

D. Kreivėnienė

 1.  

Renginys Europos atliekų mažinimo savaitei paminėti.

„Gaminame kalėdinius žaisliukus iš tekstilės atliekų“ – paroda P. Kriaučiūno bibliotekoje.

4 Tekstiliniai maišeliai, S. Paltanavičiaus knygos

4 mokiniai

PUG

2 kl. 4 kl.

7 kl.

 

E. Matulevičienė

V. Šermukšnienė

O. Virbickienė

 

 1.  

Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių „Raštingiausias pradinukas 2023“ konkursas.

Padėkos mokytojoms

3-4 kl. po 2 mok.

R. Kartavičienė

O. Virbickienė

 1.  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projektas „Paukščiai ir gamta“.

Pažyma. Padėkos

PUG ugdytiniai

E. Matulevičienė

 1.  

Tarptautinis virtualus sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymo projektas „Tas stebuklingas žodis – MAMA“.

Pažyma. Padėkos.

PUG ugdytiniai

E. Matulevičienė

 1.  

Respublikinė BU pradinių klasių ir PU vaikų etnokultūrinė konferencija ,,Skrynelę pravėrus...“.

Padėka už pranešimą ir dalyvavimą, mokytojai pažyma už metodinę veiklą.

1 kl. 1 mok.

D. Vaišutienė

 1.  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda „Mūsų pievos abėcėlė“.

Pažyma. Padėkos.

PUG

E. Matulevičienė

 1.  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda-konkursas „Mano namų karalius“.

Pažyma. Padėkos.

PUG

E. Matulevičienė

 1.  

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių virtualus kūrybinis projektas ,,Lietuva – gimtasis mano kraštas“ 2023.

Padėkos

Pažyma

Progimnazija - organizatorė

PUG, 1,2,3,4-25 mok. darbai

R. Kartavičienė

O. Virbickienė

V. Šermukšnienė

E. Matulevičienė

D. Vaišutienė

 1.  

Protmūšis ,,Stebuklingas  Lietuvos gamtos pasaulis. Vanduo“.

 

2,3,4 kl. mok. komanda 6 mok.

R. Kartavičienė

O. Virbickienė

V. Šermukšnienė

 

 1.  

Respublikinis 5-7 kl. mok. integruotas anglų k., lietuvių k. ir dailės eilėraščių bei kūrybinių darbų-miniatiūrų konkursas „Namai ten- kur Kalėdos“

Padėkos mokytojams ir vaikams

3 mok.

R. Račiuvienė

K. Suduikienė

 

 1.  

Respublikinis dailyraščio konkursas „Auksinė plunksnelė 2023“.

III vieta

3 kl. 1 mok.

R. Kartavičienė

 1.  

Respublikinis bendrojo lavinimo mokyklų I-IV kl. mokinių virtualus konkursas „Aš – Tavo gimtinė“ Žemės dienai paminėti. 2023.

III vieta D. Ražinskas

III vieta J. Kliokys

1 kl. 3 mok.

3 kl. 3 mok.

D. Vaišutienė

R. Kartavičienė

 

 1.  

Lietuvos vaikų kūrybinių darbų konkursas „Paukštis ar kiaušinis“.

I vieta

I vieta

PUG

PUG

E. Matulevičienė

 1.  

Iniciatyva „Skaitau mažajam draugui“.

 

1, 3 kl.

R. Kartavičienė

D. Vaišutienė

 1.  

Respublikinis virtualus 1-4 kl. mokinių meninės kūrybos konkursas „Mano atostogų asmenukė“ 2023.

Pažyma mokytojoms

1, 2 kl.

D. Vaišutienė

V. Šermukšnienė

 1.  

Respublikinis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas „Žvilgsnis į knygų pasaulį“ 2023.

I vieta

III vieta

3 kl. 2 mok.

R. Kartavičienė

 1.  

Respublikinis virtualus BUM pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Ant paukščio sparnų“ 2023.

Padėkos raštai

2 kl.- 2 mok.

3 kl.- 3 mok.

4 kl. – 3 mok.

V. Šermukšnienė

R. Kartavičienė

O. Virbickienė

 

 1.  

Respublikinis priešmokyklinio ir 1-4 kl. kompiuterinio atviruko konkursas „Bundančios Žemės ženklai“ 2023.

Padėkos

Diplomai 2

PUG, 5 mok.

II vieta

II vieta

E. Matulevičienė

 1.  

Respublikinis kompiuterinio atviruko konkursas „Vienas žodis – Lietuva“ 2023.

Padėkos

Nef. šv. „Kūrybinės dirbtuvės“ mok. 4

E. Matulevičienė

 1.  

Respublikinis konkursas „Tik trys raidelės, bet daug žodelių“.

Padėkos

Pažymos mokytojoms

PUG, 1 kl.

Nef. būrelio „Kūrybinės dirbtuvės“ dalyviai.

E. Matulevičienė

D. Vaišutienė

 1.  

Tarptautinis nuotolinis 5-8 kl. mokinių integruotas anglų kalbos ir dailės eilėraščių bei „kūrybinių darbų-miniatiūrų konkursas „Švenčiame Velykas“ 2023

Padėkos raštai

7 kl. 1 mok. Neila M.

R. Račiuvienė

 1.  

Iniciatyva „Pasakų iššūkis 2022“.

Asmenybės ugdymo užsiėmimai

Padėkos

 

E. Matulevičienė

D. Vaišutienė

 1.  

Tarptautinė ugdymo įstaigų kūrybinių darbų virtuali paroda „Trijų žodžių galia“

Padėkos

PUG, 1 kl.

Nef. būrelio „Kūrybinės dirbtuvės“ dalyviai 36 mok.

E. Matulevičienė

D. Vaišutienė

 1.  

Tolerancijos diena

Padėka

PUG, 1-4 kl. mokiniai

Socialinė pedagogė

PUG,1-4 kl. mokytojos

 1.  

5-8 kl. mokinių matematikos olimpiada. Savivaldybės etapas

-

5 kl. – 1 mok.

6 kl. - 1 mok.

A. Narkevičienė

 1.  

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos PUG ir 1-8 klasių ugdytinių meninio skaitymo konkursui „Protėvių patirtis ir išmintis“. 2023

I, II, III vietos pagal grupes. Padėkos, atminimo dovanėlės.

 

PUG,1-4 kl. mokytojos

Inga Bendorienė

Reda Račiuvienė

 1.  

„KINGS“ lietuvių kalbos olimpiados finalas.

„KINGS“ matematikos olimpiados finalas.

„KINGS“ pasaulio pažinimo olimpiados finalas. 2023

Diplomas (pirmasis žingsnis)

Diplomas (antrasis žingsnis).

Diplomai (antrasis žingsnis)

2 kl. 1 mok.

 

 

2 kl. – 1 mok.

 

 

2 kl.  – 2 mok.

V. Šermukšnienė

 1.  

Kasmetinio mokyklų ir bendruomenių tinklo ENO (Environmental online) organizuojama pasaulinės akcija- projektas „LIGHT FOR PEACE“ („Šviesa taikai“).

Padėka

PUG, 1-4 kl. mokiniai

PUG,1-4 kl. mokytojos

 1.  

Regiono plėtros ir visuomenės gerovės instituto organizuotas ekologijos projektas. 5 edukacijos: išvyka į Šunskų mišką „Rudens kvapai“ ir „Vabzdžių namai“), „Ekologija ir aplinkosauga“,„Keramikos užsiėmimas“, muilo edukacija „Saulės spindulys“

Nemokamos edukacijos

1, 3, 4, 6 kl. mokiniai

A. Bagdonienė

 1.  

Labdaros ir paramos fondo konkursas „Veik kūrybiškai. Taupyk atsakingai“.

Padėkos vaikams

I –a v., I-a v. 2 Kuponai po 50 eurų

PUG, 1 kl. mok.

D. Vaišutienė

E. Matulevičienė

 1.  

Respublikinė mokytojų ir mokinių konferencija „Steam – iššūkis priimtas“.

Originaliausias pranešimas. Padėkos 2 mok. ir 2 mokyt.

Dviejų diena stovykla.

7 kl. 4 mok.

J. Eidukonienė

I. Šmulkštienė

 1.  

Ekologinį ir gamtosauginį sąmoningumą ugdantys užsiėmimai.  MKC, A. Levickienė

Paskaitos, praktinė veikla

1,2 kl.

D. Vaišutienė

V. Šermukšnienė

 1.  

Lietuvos automobilių kelių direkcija ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Projektas „Būk budrus ir atsargus“, Kelių eismo taisyklės.

Pratybų sąsiuviniai.  Baigimo diplomai

3, 4 kl.

A. Bagdonienė

 1.  

Paroda Pasaulinei gyvūno dienai paminėti

Padėkos

1 kl., „Kūrybinės dirbtuvės

D. Vaišutienė

E. Matulevičienė

 1.  

Tarptautinis pradinių klasių mokinių piešinių konkursas

5 padėkos

II vietos diplomas

3 kl. 5 mokiniai

R. Kartavičienė

 1.  

Paroda – konkursas „Spalvota Žemės svajonė“. 2023 m.

II vieta

II vieta

PUG, D. Bliūdžius

A. Dabašinskas

E. Matulevičienė

 1.  

Marijampolės mokyklų mokinių konferencija „Žalia Marijampolė“. Pranešimo pristatymas.

Padėkos, atminimo dovanėlės.

3 kl. 5 mok.

A. Bagdonienė

 1.  

Tarptautiniai edukaciniai konkursai „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

2 padėkos

18 diplomų

4 kl. – 7 mok.

3 kl. – 1 mok.

O. Virbickienė

R. Račiuvienė

K. Suduikienė

 

 1.  

Respublikinė PUG, 1-4 kl. mokinių virtuali kūrybinių darbų paroda-konkursas „Senis Besmegenis“.

Padėkos

Diplomas

II vieta

PUG

N. Žalinauskytė

E. Matulevičienė

 1.  

Respublikinis  PUG, 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Besmegenių fiesta“.

Padėkos

PUG-

1 kl. – 7

2 kl. – 6

3 kl. – 6

4 kl. – 5

D. Vaišutienė

E. Matulevičienė

R. Kartavičienė

O. Virbickienė

V. Šermukšnienė

 1.  

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Ačiū, kad Tave turiu“.

Padėkos

PUG

E. Matulevičienė

 1.  

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas.

Padėkos mokytojai, 2 mokinėms

III v. 7 kl.

IV v. 7 kl.

D. Kreivėnienė

 1.  

Respublikinis priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų STEAM projektas „Tvari Kalėdų eglutė“.

Padėkos

PUG

 1 kl.

E. Matulevičienė

D. Vaišutienė

 1.  

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM virtuali kūrybinių darbų paroda „Rudens gėrybių mandala“.

Padėka

Pažyma mokytojai

PUG

E. Matulevičienė

 1.  

Mokinių konferencija „Žalia Marijampolė“.

Skaitė pranešimą. Padėkos, atminimo dovanėlės.

3 kl. 5 mok.

A. Bagdonienė

 1.  

Progimnazijos PUG, 1-8 kl. ugdytinių meninio skaitymo konkursas „Protėvių žemė“.

I-II-III vietos pagal grupes. Padėkos, prizai.

17 mok.

R. Račiuvienė

PUG, 1-4 kl. vadovės,

I. Bendorienė

 1.  

Piešinių paroda progimnazijos 115 metų gyvavimo proga.

Paroda. Straipsnis. Padėkos

PUG, 1, 2, 3,4, 5-8

PUG,1-4 kl. mokytojos

R. Račiuvienė

D. Kreivėnienė

 1.  

Dalyvavimas tarptautiniame sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo „HopaSus“ tyrime. 15 mėn. Become ECOnfident projektas.

 

5-8 kl.

I. Apuokienė

O. Valinčius

 1.  

Eco klubo veikla. Susitikimai kiekvieną mėnesį.

Baigiamasis renginys. Išvyka į Lenkiją.

5-6 kl. mokinių komanda

I. Apuokienė

 1.  

Kultūros paso renginiai.

1217 eurai, 10 edukacijų, 132 mokiniai (bent po vieną edukaciją), 1-4 kl. 87 proc. dalyvavo bent po vienoje edukacijoje, 5-8 kl. 63 proc. Dalyvavo bent vienoje edukacijoje.

 1.  

STEAM veikla

5 edukacijos, 100 mokinių.

2,4,6,8 kl.

R. Račiuvienė

V. Šermukšnienė

O. Virbickienė

I. Šmulkštienė

               

 

__________________________________

 

Atnaujinta: 2024-02-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30