Pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. (I pusmetis)

 

5

6

7

8

 

PIRMADIENIS

1

Matematika

Fizinis ugdymas

Tikyba/Etika

Technologijos

 

2

Anglų kalba

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizinis ugdymas

Technologijos

 

3

Dailė

Anglų kalba

Matematika

Fizinis ugdymas

 

4

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizinis ugdymas

Technologijos

Matematika

 

5

Žmogaus sauga

Dailė

Anglų kalba

Matematika

 

6

 

Matematika

Žmogaus sauga

Anglų kalba

 

ANTRADIENIS

1

Fizinis ugdymas

Tikyba/Etika

Matematika

Istorija

 

2

Fizinis ugdymas

Matematika

Fizika

Lietuvių kalba ir literatūra

 

3

Matematika

Istorija

Lietuvių kalba ir literatūra

Geografija

 

4

Tikyba/Etika

Geografija

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizika

 

5

Istorija

Matematika

Geografija

Lietuvių kalba ir literatūra

 

6

 

Informacinės technologijos

Istorija

Fizika

 

7

 

 

 

Matematika

 
 

1

Anglų kalba

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Vokiečių kalba

 

2

Gamta ir žmogus

Lietuvių kalba ir literatūra

Muzika

Lietuvių kalba ir literatūra

 

3

Muzika

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Lietuvių kalba ir literatūra

Chemija

 

4

Lietuvių kalba ir literatūra

Muzika

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Lietuvių kalba ir literatūra

 

5

 

Anglų kalba

Biologija

Muzika

 

6

 

Gamta ir žmogus

Anglų kalba

Rusų kalba

 
 

1

Matematika

Istorija

Anglų kalba

Chemija

 

2

Istorija

Gamta ir žmogus

Geografija

Anglų kalba

 

3

Gamta ir žmogus

Geografija

Matematika

Istorija

 

4

Lietuvių kalba ir literatūra/Matematika

Technologijos

Biologija

Geografija

 

5

Lietuvių kalba ir literatūra/Matematika

Technologijos

Lietuvių kalba ir literatūra

Biologija

 

6

Technologijos

Lietuvių kalba ir literatūra/Matematika

Istorija

Lietuvių kalba ir literatūra

 

7

 

 

 

Vokiečių kalba

 
 

1

Informacinės technologijos

Fizinis ugdymas

Dailė

Tikyba/Etika

 

2

Technologijos

Lietuvių kalba ir literatūra/Matematika

Vokiečių kalba/Rusų kalba

Fizinis ugdymas

 

3

Lietuvių kalba ir literatūra

Anglų kalba

Matematika

Dailė

 

4

Lietuvių kalba ir literatūra

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

 

5

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba ir literatūra

Informacinės technologijos

Anglų kalba

 

6

Anglų kalba

 

 

Rusų kalba