Pamokų tvarkaraštis 2019/2020 m.m. (II pusmetis)

 

5

6

7

8a

8b

PIRMADIENIS

1

Matematika

Fizinis ugdymas

Tikyba/Etika

Technologijos

Lietuvių kalba ir literatūra

2

Anglų kalba

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizinis ugdymas

Technologijos

Matematika

3

Dailė

Anglų kalba

Matematika

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba ir literatūra

4

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizinis ugdymas

Technologijos

Matematika

Anglų kalba

5

Žmogaus sauga

Dailė

Anglų kalba

Matematika

Fizinis ugdymas

6

 

Matematika

Žmogaus sauga

Anglų kalba

Dailė

ANTRADIENIS

1

Fizinis ugdymas

Tikyba/Etika

Matematika

Istorija

Anglų kalba

2

Fizinis ugdymas

Matematika

Fizika

Lietuvių kalba ir literatūra

Istorija

3

Matematika

Istorija

Lietuvių kalba ir literatūra

Geografija

Fizika

4

Tikyba/Etika

Geografija

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizika

Matematika

5

Istorija

Matematika

Geografija

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizika

6

 

Informacinės technologijos

Istorija

Fizika

Geografija

7

 

 

 

Matematika

 

TREČIADIENIS

1

Anglų kalba

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Vokiečių kalba

Biologija

2

Gamta ir žmogus

Lietuvių kalba ir literatūra

Muzika

Lietuvių kalba ir literatūra

Rusų kalba

3

Muzika

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Lietuvių kalba ir literatūra

Chemija

Lietuvių kalba ir literatūra

4

Lietuvių kalba ir literatūra

Muzika

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Lietuvių kalba ir literatūra

Chemija

5

 

Anglų kalba

Biologija

Muzika

Fizinis ugdymas

6

 

Gamta ir žmogus

Anglų kalba

Rusų kalba

Muzika

KETVIRTADIENIS

1

Matematika

Istorija

Anglų kalba

Chemija

Geografija

2

Istorija

Gamta ir žmogus

Geografija

Anglų kalba

Matematika

3

Gamta ir žmogus

Geografija

Matematika

Istorija

Lietuvių kalba ir literatūra

4

Lietuvių kalba ir literatūra/Matematika

Technologijos

Biologija

Geografija

Anglų kalba

5

Lietuvių kalba ir literatūra/Matematika

Technologijos

Lietuvių kalba ir literatūra

Biologija

Istorija

6

Technologijos

Lietuvių kalba ir literatūra/Matematika

Istorija

Lietuvių kalba ir literatūra

Chemija

7

 

 

 

Vokiečių kalba

 

PENKTADIENIS

1

Informacinės technologijos

Fizinis ugdymas

Dailė

Tikyba/Etika

Lietuvių kalba ir literatūra

2

Technologijos

Lietuvių kalba ir literatūra/Matematika

Vokiečių kalba/Rusų kalba

Fizinis ugdymas

Tikyba

3

Lietuvių kalba ir literatūra

Anglų kalba

Matematika

Dailė

Rusų kalba

4

Lietuvių kalba ir literatūra

Rusų kalba/Vokiečių kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

Technologijos

5

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba ir literatūra

Informacinės technologijos

Anglų kalba

Technologijos

6

Anglų kalba

 

 

Rusų kalba

Matematika