Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Tai reiškia, kad nuo 2023 m. mokyklos pradės dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas.

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys?
 1. Neatitiktis tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių.
 2. Ugdymo turinys neužtikrina socialinio teisingumo.
 3. Perkrautas turinys.
 4. Neefektyvus ugdymo turinio įgyvendinimas (trūksta lankstumo).
Plačiau: https://www.mokykla2030.lt/

Kokie elementai keičiasi iš esmės?
 1. Kompetencijomis grįstas ugdymas.
 2. Atitiktis vaiko raidos tarpsniams.
 3. Tarpdalykinė integracija.
 4. Atskirtų integruojamų programų integracija.
 5.  Mokytojo pasirenkama ugdymo turinio dalis

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO KOMANDOS SUDARYMO

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO VEIKSMŲ PLANAS

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

INFORMACIJA APIE ATNAUJINTŲ BEDRŲJŲ PROGRAMŲ DIEGIMĄ

KOMPETENCIJŲ IR VAIKO RAIDOS APRAŠAI

Atnaujinta: 2024-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 – 10.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30