Neformalus švietimas

Tikslas: visiems mokyklos mokiniams sudaryti galimybes dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje.
Uždavinys: ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą.
Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais;
Neformaliojo švietimo veiklai mokykloje  įgyvendinti skiriamos valandos, atsižvelgus  į mokinių poreikius einamiesiems mokslo metams. Valandos nustatomos mokslo metams kiekvienai ugdymo programai.
Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje  įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir atsižvelgusi į juos siūlo neformaliojo švietimo programas.
Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgus  į bendruosius iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus.
Neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičių mokykla nustato pagal turimų mokymo lėšų dydį.
Neformaliojo švietimo  grupės minimalus mokinių skaičius - 9 mokiniai.

Atnaujinta: 2024-02-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30