Priėmimas į progimnaziją

Nuo 2022 m. vasario 1 d. pradėjo veikti Centralizuoto mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo įstaigas informacinė sistema

Tėveliai ar globėjai prašymus dėl vaikų priėmimo į norimą įstaigą gali pateikti elektroniniu būdu.

Primename, kad vaikams, kurie tęsia mokslus toje pačioje mokykloje, ir tėvai jau yra pildę prašymus mokykloje, registruotis per sistemą nereikia. Jie automatiškai įkeliami į sistemą ir priskiriami mokytis toje pačioje mokykloje kaip ir mokėsi lig šiol.

REGISTRACIJA ir kita aktuali informacija - Centralizuota Marijampolės savivaldybės vaikų priėmimo į priešmokyklinę ugdymo grupę (registruok.lt).

REGISTRACIJA ir kita aktuali informacija – Centralizuota Marijampolės savivaldybės vaikų priėmimo į ugdymo mokyklas informacinė sistema (marijampole.lt)

 

Atnaujinta: 2024-02-06