Darbo užmokestis

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2023 M. III ketv.

(neatskaičius mokesčių)

Eil.

Nr.

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis; Eur

(vienos pareigybės)

1.

Direktorius

1,00

*

2.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1,00

*

3.

Logopedas

0,75

*

4.

Bibliotekininkas

0,50

*

5.

Psichologas

0,25

*

6.

Specialusis pedagogas

0,75

*

7.

Socialinis pedagogas

1,00

*

8.

PUG mokytojas

1,00

*

9.

Mokytojo padėjėjas

0,50

*

10.

PUG mokytojo padėjėjas

0,50

*

11.

Mokytojas

0,04

1514

12.

Mokytojo kat.

2,36

1695

13.

Vyresnysis mokytojas

4,02

1807

14.

Mokytojas metodininkas

6,51

1955

15.

Pailg. mokymosi dienos grupės auklėtojas

1,00

*

16.

Specialistas kompiuterių priežiūrai

0,50

*

17.

Vyriausiasis buhalteris

1,00

*

18.

Administratorius

0,75

*

19.

Ūkvedys

1,00

*

20.

Valytojas

2,50

MMA

21.

Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas

2,00

949

22.

Maitinimo organizatorius

1,00

*

23.

Budėtojas

1,00

MMA

24.

Vairuotojas

2,00

1333

Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos,

stažo ir tarifikuotų darbo valandų.

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje atlieka atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Atnaujinta: 2023-11-09
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30