UGDYMO PROCESAS MOKOLŲ PROGIMNAZIJOJE NUO RUGSĖJO 1 D.

 • Paskelbė : Andrius Stankevičius
 • Paskelbta: 2020-08-28
 • Kategorija: Svarbu!

UGDYMO PROCESAS MOKOLŲ PROGIMNAZIJOJE NUO RUGSĖJO 1 D.

atsižvelgiant į COVID-19 ligos epidemiologinę situaciją

Atmintinė mokiniams:

 1. Dėl Rugsėjo 1-osios: šventės pradžia – 10.00 val. Mokolų progimnazijos kieme:
 1. be klasės vadovo leidimo negalima eiti į Progimnazijos patalpas;
 2. lauke, šventės metu, privaloma dėvėti veido apsaugos priemonę (kaukę);
 3. būti tik su savo klasės draugais – vengti kontaktų tiek lauke, tiek Progimnazijos patalpose su kitų klasių mokiniais;
 4. po iškilmingos dalies su klasės vadovu į savo klasę eiti tik per tam tikrą įėjimą, nurodytą šios Atmintinės 3-iajame punkte;
 5. jeigu lytų – iš karto eiti į klasę, nurodytą  šios Atmintinės 4-ajame punkte per tos klasės mokiniams skirtas lauko duris.
 1. Iš vakaro ar ryte, dar būdami namuose, pajutę, kad turi temperatūros, ar esant blogai savijautai, – į Progimnaziją nevyksta. Apie tai informuoja klasės vadovą. Jei mokinys blogai pasijunta Progimnazijoje, nedelsiant informuoja dalyko mokytoją ar klasės vadovą, kuris kviečia tėvus, ir mokinys su tėvais išvyksta į namus gydytis. Draudžiama sergant būti pamokose. 
 2. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai (PUG) ir pradinių klasių mokiniai įeina į Progimnaziją ir iš jos išeina per paradines duris (senąjį įėjimą). 5-8 klasių mokiniai įeina į Progimnaziją ir iš jos išeina per vidinio kiemo duris (naująjį įėjimą). Toks pat judėjimas vyksta ir pertraukų metu.
 3. Visų dalykų mokosi tik jiems priskirtoje klasės patalpoje. Į specializuotą kabinetą, t. y. biologijos, menų, informacinių technologijų, patys negali eiti – nuskambėjus skambučiui į pamoką, iš klasės mokinius nusiveda mokytojas. Iš fizinio ugdymo pamokos 5-8 klasių mokiniai išleidžiami anksčiau, palydimi mokytojo, kad spėtų persirengti ir nesusidurtų su kitos klasės mokiniais. Persirengę nedelsdami eina į savo klasę.

5-8 klasių mokiniai mokysis visų dalykų tik šioje priskirtoje patalpoje (vaikščios dalykų mokytojai): 5 klasė – lietuvių kalbos kabinete, 6 klasė – matematikos kabinete, 7 klasė – rusų kalbos kabinete, 8 klasė – geografijos kabinete.

 1. Per pertraukas vaikšto koridoriuje tik prie savo klasės. Draudžiama judėti kitose patalpose (net vestibiuliuose – holuose), išskyrus pasinaudojimą tualetu. Draudžiama būriuotis tualete, balkone, prie sporto salės.
 2. Dėvi asmenines veido apsaugos priemones (kaukes):
 1. išėję iš savo klasės patalpos – koridoriuje, tualete, valgykloje, kol nevalgo;
 2. mokykliniame autobuse- be užsidėtos veido kaukės į autobusą neįleidžiami.
 1. Maitinimasis:
 1. plauna rankas su muilu prieš valgį, dezinfekuoja;
 2. Progimnazijos valgykloje gali valgyti tik mokinio klasei nustatytu laiku – apie laiką mokinį informuoja klasės vadovas;
 3. maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje arba valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams. Griežtai draudžiama mokiniams lankytis parduotuvėse ugdymo proceso metu.
 1. Prižiūri savo klasės patalpą:
 1. saugo sienas ir visą inventorių, neima ant mokytojo stalo ir spintose esančių priemonių (kompiuterio ir pan.) ir jomis nesinaudoja. Ką nors sugadinus ar sulaužius – tėvų kompensuojama jų vaikų padaryta žala;
 2. klasės vadovo paskirti budintieji kiekvieną pertrauką išvėdina klasę ir stebi klasės draugų elgesį, kad nebėgiotų, nesistumdytų, neįžeidinėtų vieni kitų. Kreipiasi pagalbos į klasės vadovą ar budintį mokytoją.

Atmintinė tėvams (globėjams, rūpintojams):

 1. Dėl Rugsėjo 1-osios: šventės pradžia – 10.00 val. Mokolų progimnazijos kieme. Jeigu tėvai palydi vaikus – tai tik iki Progimnazijos durų, išskyrus PUG grupę. Dėl visų klasių mokinių ir darbuotojų saugumo – negalime tėvų kviesti į Progimnazijos patalpas. Maloniai prašome savo vaikų palaukti lauke. Mokinių vaikščiojimas į Progimnaziją bei išėjimas nurodytas šios Atmintinės 2.3, 2.4 punktuose. Lauke, renginio metu, privaloma tėvams ir vaikams dėvėti kaukes.
 2. Dėl 2020-2021 mokslo metų:
  1. Iš vakaro ar ryte, dar vaikui būnant namuose, pajutus, kad turi temperatūros, ar esant blogai savijautai (karščiavimas, kosulys, dusulys ir kiti kvėpavimo sutrikimai), – į Progimnaziją neleisti, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Apie tai informuoti klasės vadovą. Jei mokinys blogai pasijunta Progimnazijoje, jis nedelsdamas turi informuoti dalyko mokytoją ar klasės vadovą, kuris kviečia tėvus, ir mokinys su tėvais išvyksta į polikliniką. Draudžiama sergant būti pamokose.
  2. Jeigu pasitvirtina, kad vaikas ar jo šeimos kuris nors narys susirgo COVID-19 liga,-  nedelsiant informuojamas klasės vadovas ir Progimnazijos administracija
  3.   PUG ir pradinių klasių mokiniai įeis į Progimnaziją ir iš jos išeis per paradines duris (senąjį įėjimą).
  4. 5-8 klasių mokiniai įeis į Progimnaziją ir iš jos išeis per vidinio kiemo duris (naująjį įėjimą). Toks pat judėjimas vyks ir pertraukų metu.
  5. Tėvai savo vaikus gali palydėti tik iki Progimnazijos durų, išskyrus PUG vaikus. Jeigu yra būtinybė, pradinių klasių mokytoja savo mokinius pasitiks vestibiulyje.
  6. Į Progimnaziją tėvams bus galima įeiti tik iš anksto susitarus su klasės vadovu, dalyko mokytoju, pagalbos specialistu ar pakvietus Progimnazijos administracijai. Privaloma dėvėti asmeninę veido apsaugos priemonę (kaukę).
  7. Maitinimas:
   1. Progimnazijos valgykloje mokinys gali valgyti tik mokinio klasei nustatytu laiku – apie laiką informuos klasės vadovas;
   2. maistą, atsineštą iš namų, vaikas valgo klasėje arba valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams. Griežtai draudžiama mokiniams lankytis parduotuvėse ugdymo proceso metu.
  8. Važiavimas mokykliniu autobusu – tik dėvint kaukę: be užsidėtos veido kaukės į autobusą mokinys neįleidžiamas.
  9. Pertraukų metu vaikai turi vengti kontakto su kitų klasių mokiniais. Per pertraukas vaikščioti koridoriuje tik prie savo klasės ar lauke. Draudžiama judėti kitose patalpose (net vestibiuliuose – holuose), išskyrus pasinaudojimą tualetu. Draudžiama būriuotis tualete, balkone, prie sporto salės ar ne savo koridoriuje. Pertraukų metu mokiniai turi dėvėti asmenines veido apsaugos priemones (kaukes).

Mokolų progimnazijos administracija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Naujienų archyvas