Smurto ir patyčių prevencija mokantis nuotoliniu būdu

  • Paskelbė : Andrius Stankevičius
  • Paskelbta: 2020-04-10
  • Kategorija: Svarbu!

Tikėtina, kad karantino metu, mokymams persikėlus į virtualią erdvę, padaugės netinkamo elgesio bei įvairiausių išpuolių internete. Norint sumažinti elektroninių patyčių apraiškas bei jų keliamą žalą, svarbu būti tam pasiruošus ir tinkamai bei nuosekliai reaguoti.

PERŽIŪRĖKITE IR ATNAUJINKITE REAGAVIMO Į SMURTĄ IR PATYČIAS MOKYKLOJE TVARKĄ atsižvelgdami į pasikeitusias mokymosi sąlygas (Smurto prevencijos mokykloje įgyvendinimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190; 8.5. punktas). Atkreipkite dėmesį į situacijas, ne tik kai mokiniai tyčiojasi vieni iš kitų, bet ir iš mokytojo, arba – kai mokytojas žemina ar įžeidinėja mokinį. Svarbu, kad tvarkos atnaujinime dalyvautų kiek įmanoma daugiau mokytojų, tai neturėtų būti pavesta atlikti vienam žmogui.

REAGAVIMO Į SMURTĄ IR PATYČIAS MOKYKLOS TVARKOJE TURI BŪTI NUMATYTA:

KAIP REAGUOJAMA, t. y. kokių veiksmų bus imamasi iš karto, susidūrus su patyčiomis ar kitu nepageidaujamu elgesiu virtualioje erdvėje, ir vėliau. Mokytojas, pastebėjęs patyčias iš karto reaguoja – žodžiu (raštu) įspėdamas ar/ir atjungdamas nuo prieigos netinkamai besielgiantį mokinį. Vėliau – pasikalba su mokiniu ar mokiniais, praneša tėvams ir/ar kitiems mokyklos darbuotojams/mokyklos vadovui ar imasi kitų tvarkoje numatytų veiksmų. REAGAVIMO Į SMURTĄ IR PATYČIAS

MOKYKLOS TVARKOJE TURI BŪTI NUMATYTA: KAIP FIKSUOJAMI patyčių atvejai. Reikia susitarti, kaip registruoti patyčių atvejus pasikeitusiomis sąlygomis. Jei dokumentai bus perkeliami į elektroninę erdvę, kas bus atsakingas už jų kaupimą ir saugojimą, kaip bus informuojami atsakingi asmenys ir mokyklos vadovas, kaip bus užtikrinamas duomenų saugumas ir pan.

KAIP KOORDINUOJAMI VEIKSMAI, PASIKEITUS MOKYMOSI APLINKAI (kas ir kaip bus informuojamas, kas ir kokių veiksmų imsis), t. y. kaip reaguoja mokyklos vadovas ar/ir kiti jo įpareigoti mokyklos darbuotojai, kai bus gautas pranešimas apie mokyklos bendruomenės nario patirtas patyčias. Tvarkoje turi būti numatyta visa veiksmų seka pasikeitusiomis sąlygomis: informavimo bei fiksavimo tvarka ir pobūdis, pokalbiai su dalyviais, tėvų įtraukimas, pagalbos teikimas ir
teikėjai, veiksmai, kurių imamasi, jei nepageidautinas elgesys kartojasi ir pan., bei už tai atsakingi asmenys.

KAS TEIKIA TECHNINĘ PAGALBĄ MOKYTOJAMS. Turi būti paskirtas atsakinga informacinių technologijų specialistas, kuris konsultuoja mokytojus, padeda jiems vykdantnuotolinį mokymą, konsultuoja iškilus techniniams nesklandumams, jei reikia pamoko, kaip mokytojui atjungti nuo prieigos netinkamai besielgiantį mokinį. Mokytojai turi ne tik žinoti, bet ir patys gebėti izoliuoti netinkamai besielgiantį mokinį.

SUPAŽINDINKITE SU ATNAUJINTA REAGAVIMO Į SMURTĄ IR PATYČIAS MOKYKLOJE TVARKA VISĄ MOKYKLOS BENDRUOMENĘ. Pristatykite tvarkos pakeitimus visiems, kad kiekvienas mokyklos bendruomenės narys žinotų, ką jis turi daryti susidūręs su patyčių atvejais nuotolinio mokymosi metu, kokios galimospasekmės nesilaikant nustatytų taisyklių. Jei turite galimybę, parenkite trumpą atmintinę, kurią išplatintumėte visai mokyklos bendruomenei. Klasių vadovams rekomenduojama patyčių ir kitų nederamų veiksmų interneto erdvėje temą bei atsakomybę už tai aptarti su savo klasės mokiniais.

PASITELKITE Į PAGALBĄ TĖVUS. Dalinkitės su jais specialistų parengta medžiaga apie elektronines patyčias, apie saugų elgesį internete ir kitomis šiuo metu aktualiomis temomis. Pristatykite, priminkite tėvams mokyklos taisykles, politiką patyčių atžvilgiu; nurodykite, kaip ir į ką kreiptis, jei susiduriama su elektroninėmis patyčiomis.


APTARKITE SU VAIKAIS VIRTUALAUS BENDRAVIMO ETIKETĄ, saugumą internete, paaiškinkite, kokio elgesio iš jų tikimasi nuotolinio mokymosi metu, kaip elgtis saugiai ir apsaugoti save bendraujant internetu; kaip elgtis, susidūrus su el. patyčiomis.

BŪKITE PASIRENGĘ APSAUGOTI SAVE ir kitus nuotolinių mokymų metu. Išsiaiškinkite su informacinių technologijų specialistu elektroninės platformos, kuria naudojatės, technines galimybes, pvz., kokios yra galimybės nutraukti patyčių situaciją/nepageidaujamą elgesį/išpuolius ar į ją įsikišti. Susidūrę su neteisėtu ar žalingu turiniu internete praneškite Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai užpildydami anketą. https://svarusinternetas.lt/

REGULIARIAI „SUSITIKINĖKITE“ SUKOLEGOMIS VIRTUALIAI – jei įmanoma, ne vien darbo problemoms aptarti, bet ir neformaliam pabendravimui. Tokie susitikimai padeda išlaikyti bendrumą, suteikia galimybę tarpusavio paramai ir palaikymui.


PASIRŪPINKITE PSICHOLOGINĖS PAGALBOS PRIEINAMUMU: žinokite, kur, reikalui esant, galite nukreipti vaiką ir/ar tėvus arba kreiptis pats.

NAUDINGOS NUORODOS:
www.draugiskasinternetas.lt
www.bepatyciu.lt
www.smm.lt

Straipsnis paruoštas spausdinimui ar parsisiuntimui!

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas