Renata Kartavičienė
pradinių klasių mokytoja metodininkė