Mūsų pasiekimai 2021-2022 m. m.

MOKINIŲ PASIEKIMAI. DALYVAVIMAS AKCIJOSE, INICIATYVOSE. 2021-2022 m. m.

 

Renginio  pavadinimas

Laimėta vieta

Mokinio vardas, pavardė, klasė

Mokinį ruošusio mokytojo

V., pavardė

SAVIVALDYBĖS. RESPUBLIKINIAI. TARPTAUTINIAI

 1.  

Vilniaus kolegijos organizuotas Skaitmeninių piešinių paroda „Šv. Kalėdų stebuklas 2021“

Padėkos

4 kl. 13 mok.

D. Vaišutienė

 1.  

Respublikinis 1-4 kl. kūrybinių darbų konkursas „Nykštukas“

Padėkos

2 kl.  21 mok.

PUG 12 mok.

4 kl. 14 mok.

R. Kartavičienė

E. Matulevičienė

D. Vaišutienė

 1.  

Tarptautinis gamtos fotografijų parodos-konkurso

2 padėkos

Diplomas

4 kl. 2 mok.

1 mok. E. Legenzova

D. Vaišutienė

 1.  

Respublikinis virtualios fotografijų paroda „Kamuoliukas – mano draugas“

Padėkos

2 kl. 7 mok.

3 kl. 7 mok.

4 kl. 14 mok.

R. Kartavičienė

O. Virbickienė

D. Vaišutienė

 

 1.  

Respublikinis virtualus nuotraukų konkursas „Advento vainikas iš antrinių žaliavų“

Padėkos

PUG

E. Matulevičienė

 1.  

Respublikinis ik. Ir priešm. Amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Obuoliukai obuoliai“

Padėkos

PUG

E. Matulevičienė

 1.  

Pasakų iniciatyva „Pasakų iššūkis 2021“

Padėkos vaikams, pažymos mokyt.

PUG

4 kl.

E. Matulevičienė

D. Vaišutienė

 1.  

Tarptautinės bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokinių kūrybinės dirbtuvės „Pagauk kūrybos paukštę“.

Padėkos

4 kl. 3 mok.

3 kl. 2 mok.

O. Virbickienė

D. Vaišutienė

 1.  

Respublikinė virtuali paroda „Atverkime kalbos turtus“

Padėkos

PUG – 12 mok.

3 kl. – 6 mok.

4 kl. – 14 mok.

E. Matulevičienė

O. Virbickienė

D. Vaištutienė

 1.  

Respublikinis kūrybinis projektas „Ekologiškų ir dirbinių idėjų bankas“.

Padėkos

Pažyma mokytojoms

2 kl. (jaunieji ekologai)

2 kl.

4 kl.

A. Bagdonienė

R. Kartavičienė

D. Vaišutienė

 1.  

Respublikinė virtuali vaikų kūrybinių darbų paroda „Stebuklinga kalėdinė kojinė“

Padėkos vaikams

Mokytojai pažyma

PUG visi

E. Matulevičienė

 1.  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių steam veiklų virtuali paroda „Pilis Lietuvai“

Padėkos ir pažyma

PUG visi

E. Matulevičienė

 1.  

Tarptautinė tolerancijos diena

Padėka

PUG, 1-8 kl.

Soc.pedagogė

PUG,1-4 kl. mokytojos

 1.  

Marijampolės savivaldybės protmūšis „Stebuklingas Lietuvos gamtos pasaulis. Ekologija“

Padėkos

2 kl. 2

3 kl. 2

4 kl. 2

R. Kartvaičienė

O. Virbickienė

D. Vaišutienė

 1.  

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Bėgimas.

Padėka

Visa bendruomenė

J. Liūtienė

A. Bagdonienė 

R. Kriaučiūnienė

 1.  

Respublikinis internetinis projektas „Let‘s create a story“

Padėkos

 6 mok. 8 kl.

R. Račiuvienė

 1.  

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų fotografijų paroda „Emociukai“

Padėkos

PUG 12 mok.

 

E. Matulevičienė

 

 1.  

Respublikinis priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 1-4 kl. mokinių kompiuterinio atviruko konkursas, skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti  „Paukščiai grįžta į namus“

III vieta

PUG

G. Dabašinskas

E. Matulevičienė

 1.  

Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Puošiamės Kalėdoms“

Padėkos mokiniams, pažymos mokytojams

PUG, 1-4 kl.

6 kl.

E. Matulevičienė

R. Kartvaičienė

O. Virbickienė

D. Vaišutienė

V. Šermukšnienė

D. Kreivėnienė

J. Liūtienė

 1.  

Gerosios patirties renginys „Kartu paskaitykime knygelę“

 

PUG

E. Matulevičienė

 1.  

„Edukrafto“ mokymai apie „Minecraft“ edukacinę erdvę

 

4 kl.

D. Vaišutienė

 1.  

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų virtuali nuotraukų  paroda „Piešiu gamtos teptuku“

Padėkos

PUG 12 mok.

E. Matulevičienė

 1.  

Respublikinė mokinių ir mokytojų  konferencija „Psichinė sveikata – baubas ar draugas?“ II.

Padėkos, prizai.

6 kl. 6 mok.

I. Apuokienė

 1.  

Renginyje klimato savaitei paminėti. Piešinys parodai „Klimato kaitos įtaka pasauliui“.

Padėka

6 kl. 1 mok.

D. Kreivėnienė

 1.  

Respublikinė virtuali 1-4 kl. mokinių konferencija „Aš turiu pomėgį, o tu?

Padėka

4 kl.  Pranešimas.

A. Stankevičiūtė

D. Vaišutienė

 1.  

Konkursas-paroda „Mano sąsiuvinio viršelis“

Padėkos

2 kl.

4 kl.

R. Kartavičienė

D. Vaišutienė

 1.  

„Olympis 2022-Rudens sesija“

Mokytojoms pažymėjimai ir tušinukai

32 diplomai, 14 tušinukų

3 Padėkos

 8 skirtukai

1 kl. – 1 mok.indiv. registracosi

 3 kl.-7 mok.

 4 kl. -1 mok. ind.

5 kl. 3 mok.

7 k. – 1 mok. ind.

A. Narkevičienė

D. Šulciuvienė

O. Virbickienė

R. Kriaučiūnienė

R. Račiuvienė

 1.  

„Olympis 2022-Pavasario sesija“

Mokytojoms pažymėjimai 14, tušinukai 19,

30 diplomų, 14 tušinukų

7 Padėkos

 14 tvarkaraščių

Medaliai-2

 

D. Vaišutienė

O. Virbickienė

A. Dievokaitytė

D. Petručionienė

 R. Kriaučiūnienė

V. Šermukšnienė

 

 1.  

Konkursas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai bei Sūduvos metams „Čia aš gimiau – čia aš užaugau“

Padėkos, dovanos: rašikliai ir knygos iš Seimo narės Irena Haase

6 kl. Goda Pjaujytė

Neila Matusevičiūtė

D. Kreivėnienė

 1.  

Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Paukštis ar kiaušinis“

II vieta – visi PUG

I vieta diplomas

II vieta diplomas

PUG

 

G. Dabašinskas

D. Šukevičius

E. Matulevičienė

 1.  

Tarptautinė olimpiada „Kings“

Viso 13 diplomų, 2 padėkos.

Klasės diplomas

Diplomas už pirmąjį žinių lygmenį (liet. k.)

Diplomas už

antrąjį žinių lygmenį (mat.)

Diplomas už puikius pasiekimus angl. k.

Diplomas už pirmąjį žingsnių lygmenį (pas.paž)

Diplomas už

antrąjį žinių lygmenį (mat. Ir anglų)

PADĖKA MOKYKLAI, DIANAI

4 kl.

4 kl. 3 mok.

 

4 kl. 1 mok.

 

4 kl. 1 mok.

 

 

4 kl. 3 mok.

 

 

 

4 kl. 3 mok.

 

 

3 kl. 1 mok. (Aronas)       

D. Vaišutienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Virbickienė

 1.  

Projektas „Gamtos herojai 21“

Padėka bendruomenei

Padėka A. Bagdonienei

Už indėlį, prisidedant prie aplinkosauginio švietimo populiarinimo jaunosios kartos bei savo bendraamžių tarpe, gamtai draugiškų idėjų sklaidos, prie tvaraus gyvenimo būdo formavimo ir dalyvavimo projekte

 1. Bagdonienė
 1.  

Atliekų kultūros egzaminas

Eksperto diplomas

 Žinovo diplomas

2 kl. ekologai

Mokolų pr. vardu vadovė

A. Bagdonienė

 1.  

MPRC renginys „Tapk gimnazistu – pasirink MPRC“

Padėka

8 kl. 5 mergaičių komanda

A. Bagdonienė

 1.  

Europos egzaminas

Diplomai

8 kl.  4 mok.

R. Kriaučiūnienė

 1.  

Respublikinis nuotolinis 5-8 kl. mok. integruotas anglų kalbos ir dailės kūrybinių darbų konkursas „Viljamo Šekspyro kūrybos išraiška dailėje“

Padėkos

8 kl. 2 mok.

R. Račiuvienė

D. Kreivėnienė

 1.  

Tarptautinė mokinių darbų konferencija „Cilig – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas(is). Tiriame, mokomės vokiečių kalbos ir biologijos pamokose“. Pranešimas „Vandens tyrimai vokiečių kalbos ir biologijos pamokose“

Padėkos. III vieta už pranešimą. Stovykla.

2 mok. 6 kl.

Paula Č. Neila M.

J. Eidukonienė

I. Šmulkštienė

 1.  

Raštingiausias 5-8 kl. mokinys

 

2 mok. 5 kl.

2 mok. 6 kl.

D. Šulciuvienė

A. Dievokaitytė

 1.  

Sferinis kinas

Iš Kultūros paso

1,3,4,5,6,8 kl.

A. Bagdonienė

 1.  

Profesinio informavimo renginys, naudojant profesinio orientavimo priemonę, mobilią STEAM laboratoriją.

 

5-8 kl. 93 mok.

A. Bagdonienė

 1.  

Marijampolės savivaldybės dailiojo rašto konkursas „Plunksnelė“

Pažyma mokytojoms

1,2,3,4, kl.

S. Smelstoriūtė

R. Kartavičienė

O. Virbickienė

D. Vaišutienė

 1.  

Vilties ir gedulo diena Marijampolės geležinkelio stotyje.

Pamoka netradicinėje aplinkoje.

5 kl.

R. Kriaučiūnienė

A. Narkevičienė

 1.  

Vyko  Respublikinis mokinių konkursas ,,Dailus

raštas“, kurį organizavo Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras (sup).

Padėka

5 kl. D. Marčiulionis

D. Šulciuvienė

 1.  

Iniciatyva „Judanti klasė“

Padėkos raštas dalyviams

PUG, 1-4 kl. mokiniai

PUG, 1-4 kl., Fizinio ugdymo mokytojai

 1.  

Edukacinis renginys „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“

(20 eurų, dvi savaites)

Padėka už aktyvumą ir indėlį stiprinant vaikų emocinius gebėjimus, kuriant draugišką bei saugią aplinką įstaigoje.

PUG

4 kl.

E. Matulevičienė

D. Vaišutienė

 1.  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų skaitmeninių mokymo priemonių „Išmani vaikystė“ kūrimo projektas.

Pažyma mokytojui

PUG

E. Matulevičenė

 1.  

Respublikinis priešmokyklinio, meninio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių mokymo priemonių „Išmanini priešmokyklinuko Lietuva“ kūrimo projektas.

Padėka

Mokytojos

Kūrė skaitmenines priemones, talpino į svetainę.

E. Matulevičienė

D. Vaišutienė

 1.  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių mokymo priemonių „Tikslingas laikas prie IT“ kūrimo projektas.

Padėka

Mokytojos

Kūrė skaitmenines priemones, talpino į svetainę.

E. Matulevičienė

D. Vaišutienė

 1.  

Pranešimo skaitymas „Sūduvos krašto kraštovaizdis“ konferencijoje „Žvelkime giliau – praverkime Sūduvos krašto gelmes“, skirta Sūduvos metams paminėti

Padėka

8 kl. mok. komanda

D. Petručionienė

Išvykos

 1.  

Marijampolės dramos teatras „Raudonkepuraitė“

Išvyka į spektaklį.

PUG

1 kl.

2 kl.

E. Matulevičienė

N. Stočkuvienė

R. Kartavičienė

 1.  

Žibūdų sodyba. Žvakių liejimas.

Edukacija.

3 kl.

O. Virbickienė

 1.  

Išvyka į Žuvinto rezervatą.

Edukacija

3 kl.

O. Virbickienė

 1.  

Išvyka į Buktos pažintinį taką

Edukacija

PUG, 4 kl.

E. Matulevičienė

D. Vaišutienė

 1.  

Išvyka į Vilnių. Edukacija „Pinigų muziejuje“

Edukacija

6 kl.

A. Dievokaitytė

 1.  

Mobili laboratorija. MOMOLAB.

Pamoka

5-7 kl.

I. Šmulkštienė

 1.  

Technologijų pamoka MPRC

Praktinis mokymas

8 kl.

A.  Bagdonienė

D. Kreivėnienė

E. Kraukšlys

 1.  

Marijampolės STEAM atviros prieigos centras. Netradicinė pamoka

 

2 kl.

R. Kartavičienė

 1.  

Knygyne „Pegasas“ edukacija „Bandymai“

 

2 kl.

R. Kartavičienė

 1.  

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos prevencinė akcija „Būk saugus, mokiny“

Atminimo dovanėlės, paskaita

PUG

A. Bagdonienė

E. Matulevičienė

 1.  

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos prevencinė akcija „Būk saugus, mokiny“

 

1, 2 kl.

V. Šermukšnienė

R. Kartavičienė

 1.  

Nuotolinė įdomi pamoka „Kaip elgiuos? Ogi oriai!

Padėka

4 kl.

D. Vaišutienė

 1.  

„Žaliojo raštingumo“ paskaita-edukacija „Rūšiuoti ne tik lengva, bet ir smagu bei naudinga“

Padėka

4 kl.

D. Vaišutienė

 1.  

Kultūros paso renginiai (2022 m.).

Viso: 12.

Viso: 1212eurai.

(skirta 2208)

1-4 kl. paslaugas gavo 100 proc.

1-8 kl. apie 75 proc.

V. Šermukšnienė

R. Kartavičienė

A. Dievokaitytė

D. Vaišutienė

O. Virbickienė

A. Narkevičienė

K. Suduikienė

J. Eidukonienė

             

 

__________________________________

Atnaujinta: 2024-02-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30