Mūsų pasiekimai 2020-2021 m. m.

MOKINIŲ PASIEKIMAI. DALYVAVIMAS AKCIJOSE, INICIATYVOSE. 2020-2021 m. m.

 

Renginio  pavadinimas

Laimėta vieta

Mokinio vardas, pavardė, klasė

Mokinį ruošusio mokytojo

V., pavardė

SAVIVALDYBĖJE. RESPUBLIKOJE.

 1.  

Protmūšis „Stebuklingas Lietuvos gamtos pasaulis. Augalai“.

I vieta

3-4 kl. 6 mok. komanda „Girinukai“

D. Vaišutienė

V. Šermukšnienė

R. Murauskienė

 1.  

Republikinė akcija „Padovanokime gerą nuotaiką ir šypseną“

Akcija

Straipsnis svetainėje

PUG,1-4 kl. mok.

D. Vaišutienė

V. Šermukšnienė

R. Murauskienė

E. Matulevičienė

R. Kartavičienė

O. Virbickienė

 1.  

Respublikinis projektas „Rudeninė puokštė“

Parodai ruošė nuotraukas

PUG, 1-4 kl. mok.

D. Vaišutienė

V. Šermukšnienė

R. Murauskienė

E. Matulevičienė

R. Kartavičienė

O. Virbickienė

 1.  

Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinis projektas „Herbariumai atgyja“

Darbai parodai

4b kl. - 2 mok.

R. Murauskienė

 1.  

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų Ekologinis -meninis ugdymo projektas „Kuriu gamtai 2020“

Darbai parodai

PUG, 3, 4a, 4b kl. mok.

D. Vaišutienė

V. Šermukšnienė

R. Murauskienė

E. Matulevičienė

 1.  

Respublikinis 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas „Kalėdų senelio namas“

I vieta

Straipsnis svetainėje

3 kl.

D. Vaišutienė

 1.  

Respublikinė mokinių kūrybinių darbų paroda „Ryškiausias žibintas“

Darbai parodai

PUG, 2, 3, 4a  kl. mok.

D. Vaišutienė

V. Šermukšnienė

O. Virbickienė

E. Matulevičienė

 1.  

Respublikinė virtuali darbų paroda „Stebuklingas figūrų pasaulis“., skirta pradinių klasių mokiniams, turintiems SUP.

Darbai parodai

4 b kl. 3 mok., 1 kl. 1 mok.

J. Pėžaitė, specialioji pedagogė

 1.  

Respublikinė vaikų kūrybinių darbų paroda „Betliejaus žvaigždės pasaka“

Darbai parodai

PUG, 1-4 kl. mok.

D. Vaišutienė

V. Šermukšnienė

R. Murauskienė

E. Matulevičienė

R. Kartavičienė

O. Virbickienė

 1.  

Tolerancijos diena

Mozaika.

Straipsnis svetainėje.

Rankų kompozicija

PUG, 1-4 kl.

D. Vaišutienė

V. Šermukšnienė

R. Murauskienė

E. Matulevičienė

R. Kartavičienė

O. Virbickienė

 1.  

Europos kalbų diena

Darbai

Straipsnis svetainėje.

5-8 kl. mok.

K. Suduikienė

R. Račiuvienė

J. Eidukonienė

 1.  

Tarptautinis ekologinio -socialinio švietimo projektas „Oranžinio traukinio kelionė“

Darbai iš daržovių

Straipsnis svetainėje

Padėkos mokyklai, pažyma mokytojams

PUG, 1-5 kl. mokiniai

D. Vaišutienė

 A. Dievokaitytė

V. Šermukšnienė

R. Račiuvienė

R. Murauskienė

 A. Grinevičius

E. Matulevičienė

 R. Kraužlienė

R. Kartavičienė

O. Valinčius

O. Virbickienė

 A. Bagdonienė

J. Liūtienė

 I. Šmulkštienė

I. Apuokienė

 1.  

Instituto Goethe‘s Konkursas „7:0 vokiečių kalbos naudai – šalies finalas“

Sukurtas filmas

Straipsnis svetainėje

6 kl.- 5 mok.

J. Eidukonienė

I. Šmulkštienė

 1.  

Tarptautinė iniciatyva „Pasakų iššūkis 2020“

Padėkos mokiniams

Pažymėjimai mokytojoms

PUG, 1, 3 kl. mok.

E. Matulevičienė

R. Kartavičienė

D. Vaišutienė

 1.  

Piešinių konkursas Respublikos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, „Piešiu gyvenimą“

Pažyma mokytojams

Padėka mokiniams

1 kl.-1 mok.,

4b kl.- 2 mok.

R. Murauskienė

R. Kartavičienė

 1.  

Nacionalinis matematikos konkursas „Matematikos ekspertas“

108-ta vieta Lietuvoje

Diplomai visiems vaikams

3 kl. mok.

D. Vaišutienė

 1.  

„Olympis 2020-Rudens sesija“

47 diplomai, 3 medaliai, 18 padėkų

3, 5-8 kl. – (20 mok. – liet.k.

21 mok. – mat.

10-anglų k.

Biol.-1)

A. Dievokaitytė

D. Vaišutienė

O. Virbickienė

D. Petručionienė

R. Račiuvienė

K. Suduikienė

R. Kriaučiūnienė

A. Narkevičienė

 1.  

1-4 klasių kūrybinių darbų integruotame anglų kalbos bei dailės ir technologijų virtualus konkursas „Kuriu žiemužės pasaką“

Padėkos mokytojoms ir mokiniams

2, 3, 4a, 4b kl.- 6 mok.

O. Virbickienė

D. Vaišutienė

V. Šermukšnienė

R. Murauskienė

R. Račiuvienė

K. Suduikienė

 1.  

Respublikinis 1-4 kl. mokinių darbelių iš antrinių žaliavų konkursas „Naujai gimęs kalėdiniu žaisliuku“

Padėkos

3 kl. mok. – 3 mok. Neida, Lukas, Nojus

D. Vaišutienė

 1.  

Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų aplinkosaugos projektas „Eglutę gaminu pats“

Padėkos raštas

PUG

E. Matulevičienė

 1.  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų,  pedagogų, tėvų projektas-paroda  “Tikėkim Kalėdų stebuklais”

Kūrybiniai darbai

PUG

E. Matulevičienė

 1.  

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir tėvelių kūrybinių darbų paroda ,,Eglučių apsuptyje” 

Darbeliai iš gamtinės medžiagos

PUG

E. Matulevičienė

 1.  

Aplinkosauginis konkursas „Antrasis gyvenimas“

Mokinių kūrybiniai darbai iš atliekų, išsiųsta 8 darbai

2, 3, 4a kl. 

O. Virbickienė 

D. Vaišutienė 

V.Šermukšnienė 

 

 1.  

IKT respublikinis konkursas ,,Mano vasaros pasaka” 

IKT piešinių kūryba, išsiųsti 4 darbai

 2 kl.

O. Virbickienė

 1.  

Respublikinis konkursas ,, Kalėdų stebuklo belaukiant” 

Mokinių eilėraščių kūryba, išsiųsti 2 darbai 

2 kl.

O.Virbickienė

 1.  

Respublikinis  konkursas Kalėdų dovana - 2020 

Mokinių darbai, 5 piešiniai išsiųsti į konkursą 

2 kl.

O. Virbickienė

 1.  

Respublikinė virtuali nuotraukų paroda „Skamba Kalėdiniai varpeliai“ 

Darbai parodai

PUG ir 3kl. mokiniai 

E. Matulevičienė 

D. Vaišutienė 

N. Kirkliauskienė 

 1.  

Programavimo diena 2020

Mokinių sukurti darbai WordArt programa, sudėti į knygas internete. 

1-4 kl. 5-8 kl.  

D. Vaišutienė 

O.Virbickienė 

V.Šermukšnienė 

K.Suduikienė, R. Račiuvienė 

 

 1.  

Nacionalinis kompiuterinių atvirukų konkursas „Žiemos pasaka“

Padėkos

3 kl.

D. Vaišutienė

 1.  

Aplinkosauginis konkursas 1-4 kl. „Žemė, jei nenustosime teršti“

Padėkos

2 kl.

O. Virbickienė

 1.  

Šiais metais Respublikinis pradinių klasių mokinių komiksų konkursas ,,Noriu tau papasakoti“

II v. G.Plikaitytė

III v. T. Šukys

4 mok. padėkos

2 kl.

4a kl.

4b kl.

O. Virbickienė

V. Šermukšnienė

R. Murauskienė

 1.  

Tarptautinis virtualus pradinių klasių mokinių dailės darbų paroda-konkursas „Čia mano Lietuva“ 2021 m.

Padėkos mokytojai, mokiniams

1 kl. 9 mokiniai

R. Kartavičienė

 1.  

Integruotas ugdymas, respublikinis projektas „Tik trys raidelės, bet daug žodelių“ 2021

Padėkos.

4 b kl.

R. Murauskienė

 1.  

VII Nacionalinis vaikų piešinių konkursas „Lietuvos paukščiai 2021“

Paėkos mokiniams ir mokytojams

1 kl. 3 mok.

2 kl. 3 mok. (4 mok. Su tėvais)

3 kl. 3 mok.

4a kl. -3mok.

4b kl. 3 mok.

R. Kartavičienė

O. Virbickienė

 

D. Vaišutienė

V. Šermukšnienė

R. Murauskienė

 

 1.  

Respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų vaikų piešinių fotografijų virtualioje parodoje „Mano mylimiausias laukinis gyvūnas“.  

Padėkos

1 kl. 4 mok.

R. Kartavičienė

 1.  

Respublikinis priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių ekologinio-meninio ugdymo projektas ,,Žemė – mūsų namai 2021”

Padėkos visiems

Pažyma pedagogams

PUG, 1-4 kl. mok.

O. Virbickienė

D. Vaišutienė

V. Šermukšnienė

R. Murauskienė

R. Kartavičienė

E. Matulevičienė

 1.  

Respublikinis projektas „Garbingas vardas Lietuva“ 2

Padėkos

 1 kl. 2 mok.

R. Kartavičienė

 1.  

Respublikinis  1 kl. virtualus nuotraukų konkursas „Aš tavo gimtinė“

1 vieta

1 kl. A. Kėrys

R. Kartavičienė

 1.  

Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Mėlyna dėlionė“.

Padėkos

1,3,4a,4b kl. mok.

R. Kartavičienė

D. Vaišutienė

V. Šermukšnien

R. Murauskienė

 1.  

„Pangea“ tarptautinis  matematikos konkursas 2021

3 vieta G. Pilkaitytė

3 vieta G. Kričenaitė

2 kl.

4a kl.

O. Virbickienė

V. Šermukšnienė

 1.  

Tarptautinė „Kings“ olimpiada

Matematika finalas

Lietuvių k. finalas

Pasaulio pažinimo finalas

Sertifikatai

4a. kl. A.Žilinskaitė

V. Šermukšnienė

 1.  

Tarptautinė „Kings“ olimpiada

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Sertifikatai

2 mok. – 6 kl.

2 mok. – 8 kl., 1 mok. – 7 kl., 1 mok. – 8 kl.

A. Dievokaitytė

 

K. Suduikienė

 1.  

Olympis 2021 – pavasario sesija

54 diplomai, 13 padėkų, 1 medalis

2 kl.- 14, 3 kl. 8, 5 kl. 2, 6 kl. 1, 7 kl.-6. Viso 31 mok.

O. Virbickienė

A. Dievokaitytė

R. Račiuvienė

D. Vaišutienė

 1.  

 Respublikinis  pradinių klasių mokinių piešinių konkursas – paroda „ Baltijos jūros turtai“.

II vieta

1 kl. ( A. Kėrys)

R. Kartavičienė

 1.  

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių Jono Totoraičio vardo istorijos olimpiada

Padėkos

5 kl. 1 mok.

 6 kl. 1 mok.

7 kl. 1 mok.

R. Kriaučiūnienė

 1.  

Darbelis „Žalioji terasa“ aplinkosauginiame konkurse „Mano mažasis pasaulis“ 

II vieta, dovanos

Padėkos

4 b. kl. (J. Stankevičius) 5 mok.

R. Murauskienė

 1.  

Respublikinio mokinių kūrybinių darbų parodos – konkurso

„AŠ ATDARYSIU DAINŲ SKRYNELĘ“

Laureatė

E. Kačinskaitė

D. Vaišutienė

 1.  

Viktorina „Gerai daryk, maistą taupyk“

Padėkos, surinkti taškai

4 b. kl mokiniai

R. Murauskienė

 1.  

Respublikinis projektas „Pavasario saulė nušvito meiliai“

Padėkos

1 kl. 4 mok.

2 kl. 5 mok.

R. Kartavičienė

O. Virbickienė

 1.  

Tarptautinis pasakų konkursas „Svajonių link“

III vieta

4 b kl. - 3mok.

R. Murauskienė

 1.  

Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Puokštė mamai“

Padėka

4 b. A. Grabauskas

R. Murauskienė

 1.  

Specialiųjų poreikių ir rašymo sutrikimų turinčių mokinių dailyraščio konkursas „Auksinė plunksnelė“

Padėkos

1 kl. J. Gavėnas

5 kl. D. Kilinskaitė

6 kl. D. Kilinskas, D. Jonytytė

8 kl. P. Kilinskaitė

R. Kartavičienė

J. Pėžaitė

 1.  

Moksleivių poetionės kūrybos konkursas „Poezijos pavasarėlis“

Padėkos

Medaliai

4 b kl. L. K., D. M.

R. Murauskienė

 1.  

Respublikinis švietimo įstaigų kūrybinis 3 dalių projektas „Mūsų Žemė – tai didelis vieškelis, o mes, žmonės – keliautojai“

Padėkos mokytojoms iš organizatorių ir Širvintų merės

3 kl. 13 mok.

PUG 10

D. Vaišutienė

E. Matulevičienė

 1.  

Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų virtualus piešinių paroda-konkursas „Mes iš pasakų šalies“

I vieta 7-8 m. grupėje

1 kl. (V. Menkevičiūtė)

R. Karatvičienė

Vaikų kūrųbinės iniciatyvos fondo projektas „Istorijos kengūra“

Padėkos

5 kl. – 1 mok.

6 kl. – 1 mok.

7 kl. – 1 mok.

R. Kriaučiūnienė

 1.  

5 klasių Mokslo-Lab olimpiados (anglų kalbos, lietuvių kalbos, matematikos)

Padėkos

5 kl. – 10 mok.

A. Dievokaitytė

 1.  

Vaikų piešinių paroda „Ateities cukrinis festivalis“

Padėkos

6 kl. – 2 mok.

D. Kreivėnienė

 1.  

Kings Lietuva ir Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministerijos organizuotas konkursas „Laiškas draugystei“

Padėkos

2 kl. – 2 mok.,

5 kl. – 3 mok.,

6 kl. – 1 mok.,

 7 kl. – 2 mok.,

8 kl. – 1 mok.

K. Suduikienė

 

__________________________________

Atnaujinta: 2024-02-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30