Olweus mokyklos vardas 2023-2024 mokslo metams

  • Paskelbė : Andrius Stankevičius
  • Paskelbta: 2023-06-23
  • Kategorija: Pranešimai

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija laikosi prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių Olweus patyčių prevencijos programos standarto ir jos kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimus. Vadovaudamasi jais, mokykla vykdo sistemingą patyčių prevenciją ir sprendžia įtariamų ar patvirtintų patyčių atvejus.
Olweus programos standarto reikalavimai:
• Aukšta mokyklos personalo kompetencija sprendžiant pastebėtus patyčių atvejus ir užkertant kelią jų atsiradimui;
• Nuolatiniai, sistemingi pokalbiai patyčių tema su mokiniais klasėse ir individualiai;
• Suaugusiųjų budėjimas mokykloje pertraukų metu;
• Nuolatinis dialogas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) apie mokyklos veiklą, nukreiptą prieš patyčias;
• Patyčių temos nagrinėjimas mokinių savivaldos susirinkimų metu
• Kasmet atliekama anoniminė mokinių apklausa Olweus klausimynu patyčių reiškinio dinamikai mokykloje stebėti;
• Kasmet atnaujinamas mokyklos patyčių prevencijos kokybės užtikrinimo planas.
2023 m. pavasarį vasarą vykdyto audito metu mokykla dokumentais patvirtino, kad laikosi Olweus programos standarto reikalavimų ir yra pripažįstama OLWEUS mokykla 2023-2024 mokslo metams.

ĮSAKYMAS DĖL SERTIFIKUOTŲ OLWEUS VARDO MOKYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 2023–2024 ir 2024–2025 M. M.

OLWEUS PAŽYMĖJIMAS MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA

PRIEDAS PRIE PAŽYMĖJIMO Nr. OM12.2-51

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas