Ieva Šmulkštienė
biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos vyr. mokytoja