Struktūra ir kontaktai » Vaiko gerovės komisija

MOKOLŲ PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

 Aldona Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Komisijos pirmininkė, el. p. aldike3@gmail.com

 Nariai:

 1. Romualda Kraužlienė, logopedė ir specialioji pedagogė, el. p. r.krauzliene@gmail.com

 2. Indrė Apuokienė, socialinė pedagogė, el. p. iapuokiene@gmail.com

 3. Edita Macijauskienė, psichologė, el. p. editazilionyte@yahoo.com

 4. Vlada Bašinskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 5. Dalia Kreivėnienė, dailės ir technologijų mokytoja, el. p. daliakreiveniene@gmail.com

 6. Diana Vaišutienė, pradinių klasių mokytoja, el. p. ainaduster@gmail.com

 7. Jolita Liūtienė, etikos vyr. mokytoja, el. p. zvaigzdute323@gmail.com

 8. Aušra Narkevičienė, matematikos vyr. mokytoja, el. p. ausran@gmail.com