Struktūra ir kontaktai » Pedagogai

MOKOLŲ PROGIMNAZIJOS PEDAGOGAI

2017-2018 M. M.

 

1. Roma Raškevičienė, direktorė, II vadybos kvalifikacinė kategorija

2. Aldona Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadybos kvalifikacinė kategorija

3. Jolita Liūtienė,  papildomojo ugdymo organizatorė, etikos vyr. mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja

4. Edita Matulevičienė,  priešmokyklinio ugdymo pedagogė

5. Vilija Šermukšnienė,  pradinių klasių vyr. mokytoja

6. Renata Kartavičienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

7. Inga Ramanauskienė,  pradinių klasių vyr. mokytoja

8. Ona Virbickienė,  pradinių vyr. klasių mokytoja

9. Diana Vaišutienė,  pradinių klasių vyr. mokytoja

10. Irma Zapolskienė, tikybos vyr. mokytoja

11. Alė Ruočkienė, lietuvių kalbos vyr.  mokytoja

12. Aušra Dievokaitytė,  lietuvių kalbos vyr. mokytoja

13. Reda Račiuvienė,  anglų kalbos vyr. mokytoja

14. Aušra Šimanauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja

15. Nijolė Stoškutė,  rusų kalbos vyr. mokytoja

16. Jurgita Eidukonienė,  vokiečių kalbos vyr. mokytoja

17. Teresė Mickevičienė,  matematikos vyr. mokytoja

18. Neringa Brusokienė,  informacinių technologijų, matematikos vyr. mokytoja

19. Ieva Šmulkštienė,  biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos vyr.mokytoja

20. Leonardas Žaliauskas, fizikos vyr. mokytojas

21. Reda Kriaučiūnienė, istorijos, pilietinio ugdymo  vyr. mokytoja

22. Laimutė Malinauskienė,  istorijos vyr. mokytoja

23. Daiva Petručionienė, geografijos vyr. mokytoja

24. Dalia Kreivėnienė,  dailės-technologijų vyr. mokytoja

25. Artūras Grinevičius, muzikos vyr. mokytojas

26. Ovidijus Valinčius, kūno kultūros  mokytojas

27. Valdimaras Žilinskas, kūno kultūros vyr. mokytojas

28. Indrė Apuokienė, soc. pedagogė metodininkė

29. Edita Naujalienė, psichologė

30. Romualda Kraužlienė, vyr. logopedė, spec. pedagogė