Struktūra ir kontaktai » Pedagogai

MOKOLŲ PROGIMNAZIJOS PEDAGOGAI

2017-2018 M. M.

 

1. Roma Raškevičienė, direktorė, II vadybos kvalifikacinė kategorija

2. Aldona Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadybos kvalifikacinė kategorija

3. Jolita Liūtienė,  papildomojo ugdymo organizatorė, etikos vyr. mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja

4. Edita Matulevičienė,  priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

5. Vilija Šermukšnienė,  pradinių klasių vyr. mokytoja

6. Renata Kartavičienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

7. Ramutė Murauskienė,  pradinių klasių mokytoja metodininkė

8. Ona Virbickienė,  pradinių  klasių vyr. mokytoja

9. Diana Vaišutienė,  pradinių klasių  mokytoja metodininkė

10. Irma Zapolskienė, tikybos vyr. mokytoja

11. Dalia Šulciuvienė, lietuvių kalbos vyr.  mokytoja

12. Aušra Dievokaitytė,  lietuvių kalbos vyr. mokytoja

13. Reda Račiuvienė,  anglų kalbos vyr. mokytoja

14. Aušra Šimanauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja

15. Jurgita Eidukonienė,  rusų kalbos mokytoja, vokiečių kalbos vyr. mokytoja

16. Teresė Mickevičienė,  matematikos vyr. mokytoja

17. Neringa Brusokienė,  informacinių technologijų, matematikos vyr. mokytoja

18. Ieva Šmulkštienė,  biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos vyr. mokytoja

19. Audronė Ivanauskaitė, fizikos mokytoja metodininkė

20. Reda Kriaučiūnienė, istorijos, pilietinio ugdymo  vyr. mokytoja

21. Laimutė Malinauskienė,  istorijos vyr. mokytoja

22. Daiva Petručionienė, geografijos vyr. mokytoja

23. Dalia Kreivėnienė,  dailės-technologijų vyr. mokytoja

24. Artūras Grinevičius, muzikos vyr. mokytojas

25. Ovidijus Valinčius, kūno kultūros  mokytojas

26. Indrė Apuokienė, soc. pedagogė metodininkė

27. Edita Naujalienė, psichologė

28. Romualda Kraužlienė, vyr. logopedė, spec. pedagogė