Struktūra ir kontaktai » Pedagogai

MOKOLŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
2016-2017 M. M.
 
 
1. Aldona Bagdonienė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadybinė kategorija
2. Alė Ruočkienė, lietuvių kalbos vyr.  mokytoja
3. Inga Ramanauskienė,  pradinių klasių vyr. mokytoja
4. Jolita Liūtienė,  etikos vyr. mokytoja, pailgintos d. gr. aukl., renginių organizatorė
5. Ona Virbickienė,  pradinių vyr. klasių mokytoja
6. Edita Matulevičienė,  Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė
7. Teresė Mickevičienė,  matematikos vyr. mokytoja
8. Reda Račiuvienė,  anglų kalbos vyr. mokytoja
9. Ieva Šmulkštienė,  biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos vyr.mokytoja
10. Diana Vaišutienė,  pradinių klasių vyr. mokytoja
11. Dalia Kreivėnienė,  dailės-technologijų vyr. mokytoja
12. Irma Zapolskienė, tikybos vyr. mokytoja
13. Vytenis Povilaitis, muzikos mokytojas
14. Vilija Šermukšnienė,  pradinių klasių vyr. mokytoja
15. Aušra Dievokaitytė,  lietuvių kalbos vyr. mokytoja
16. Indrė Apuokienė, Metodininkė soc. pedagogė
17. Renata Kartavičienė, pradinių klasių vyr. mokytoja (Balsupių skyrius)
18. Renata Biskienė, Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė (Balsupių sk.)
19. Romualda Kraužlienė, Vyr. logopedė, spec. pedagogė
20. Aušra Šimanauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja
21. Nijolė Stoškutė,  rusų kalbos vyr. mokytoja
22. Neringa Brusokienė,  informatikos, matematikos vyr. mokytoja
23. Marytė Masolaitė, fizikos vyr. mokytoja
24. Vilma Voveraitienė,  geografijos vyr. mokytoja
25. Jurgita Eidukonienė,  vokiečių kalbos vyr. mokytoja
26. Reda Kriaučiūnienė, istorijos, pilietinio ugdymo  vyr. mokytoja
27. Valdimaras Žilinskas, kūno kultūros vyr. mokytojas
28. Neringa Kastanavičienė, anglų kalbos vyr. mokytoja (Balsupių skyrius)
29. Laimutė Malinauskienė,  istorijos vyr. mokytoja
_________________________