Struktūra ir kontaktai » Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBOS SUDĖTIS

 

Mokinių tarybos pirmininkė – Dileta Guogaitė

Pavaduotojas Ignas Svitojus

SekretorėViktorija Grigaitė

Nariai:  Gabrielė Vitosytė, Lina Žukauskaitė, Patricija Paltanavičiūtė, Skaistė Bajoraitė, Aušra Gudauskaitė, Vesta Rėklytė, Rugilė Lazauskaitė, Jokūbas Ambros, Natalija Daugėlaitė, Ugnius Juškevičius, Gytis Andriukaitis, Karina Dabkevičiūtė, Viltė Adomaitytė, Aušrinė Vaitiekūnaitė, Deimantė Abraitytė, Laurynas Kiltinas.

 

MOKINIŲ TARYBA

 

Svarsto ir, suderinusi su mokyklos vadovais, tvirtina svarbiausių moksleiviškų renginių planus.

Koordinuoja, planuoja ir organizuoja mokinių popamokinę veiklą.

Rūpinasi mokinių budėjimu mokykloje.

Svarsto mokinių elgesio pažeidimus mokykloje.

Svarsto kitus klausimus, fiksuotus mokinių tarybos nuostatuose.

 

TIKSLAI:

 

Atstovauti mokinių interesams mokykloje.

Domėtis pradinės ir pagrindinės mokyklos klasių mokiniais.

Skatinti aktyvios, demokratiškos, tolerantiškos, mąstančios, kūrybingos asmenybės ugdymą.

Bendradarbiauti su kitomis savivaldybės mokyklomis.

                                                                                              

UŽDAVINIAI:

 

Rengti pilietines bei prevencines akcijas bei renginius; vykdyti apklausas.

Organizuoti „apskritojo stalo“ diskusijas,  sprendžiant iškilusias problemas.

Bendradarbiauti su mokyklos administracija, klasių vadovais.  

Organizuoti švietėjišką veiklą, kuri suteikia galimybę pasidalinti sukaupta patirtimi.