Struktūra ir kontaktai » Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBOS SUDĖTIS

 

Mokinių tarybos nariai:
Arnas Juodėnas
Paulina Kuprelytė
Aušrinė Viktoravičiūtė
Patricija – Gabrielė Paltanavičiūtė
Lina Žukauskaitė
Austėja Menkevičiūtė
Gabrielė Vitosytė
Goda Šmulkštytė
Skaistė Bajoraitė
Titas Narkevičius
Urtė Gurevičiūtė
Rugilė Lazauskaitė
Aurėja Pūkaitė
Ugnius Juškevičius
Nedas Rusovičius
Jokūbas Ambros
Kornelija Kazlauskaitė
Greta Šimanauskaitė
Neda Staniulytė

Mokinių tarybos pirmininkė: Kornelija Kazlauskaitė
Pavaduotoja: Austėja Menkevičiūtė
Sekretorė: Greta Šimanauskaitė

 

MOKINIŲ TARYBA

 

Svarsto ir, suderinusi su mokyklos vadovais, tvirtina svarbiausių moksleiviškų renginių planus.

Koordinuoja, planuoja ir organizuoja mokinių popamokinę veiklą.

Rūpinasi mokinių budėjimu mokykloje.

Svarsto mokinių elgesio pažeidimus mokykloje.

Svarsto kitus klausimus, fiksuotus mokinių tarybos nuostatuose.

 

TIKSLAI:

 

Atstovauti mokinių interesams mokykloje.

Domėtis pradinės ir pagrindinės mokyklos klasių mokiniais.

Skatinti aktyvios, demokratiškos, tolerantiškos, mąstančios, kūrybingos asmenybės ugdymą.

Bendradarbiauti su kitomis savivaldybės mokyklomis.

                                                                                              

UŽDAVINIAI:

 

Rengti pilietines bei prevencines akcijas bei renginius; vykdyti apklausas.

Organizuoti „apskritojo stalo“ diskusijas,  sprendžiant iškilusias problemas.

Bendradarbiauti su mokyklos administracija, klasių vadovais.  

Organizuoti švietėjišką veiklą, kuri suteikia galimybę pasidalinti sukaupta patirtimi.