Projektai

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

 

Mokolų progimnazija dalyvauja ŠMM ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis vykdomame projekte “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”. 1-4 kl. r 5-8 kl. mokiniai  turi galimybę priemonių dėka efektyviau  ugdytis savo gebėjimus pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, biologijos, chemijos bei kitų dalykų pamokose, plėsti akiratį dalyvaujant konferencijose, neformaliajame švietime.

 

Naudingos nuorodos:

 

www.vedlys.smm.lt/

www.vedlys.smm.lt/

www.mokolupm.lt/

www.mokolupm.lt/

 


 

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

 

2017-2018 m.m. Mokolų progimnazijoje pradėtas vykdyti respublikinis projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklai.

Mokyklos atrinktos įvertinus jų motyvaciją, užmegztas kūrybinės, gamtamokslinės, ekologinės krypties partnerystes, dalyvavimą tarptautiniuose ir šalies projektuose, inovatyvių ugdymo metodų taikymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą ugdymo procese, NVŠ veiklos skatinimą ir sklaidą mokykloje, dėmesį specialiųjų ugdymo poreikių turintiems, socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams, bendruomenės dalyvavimą mokyklos gyvenime.

Kiekviena atrinkta mokykla gali dalyvauti 6 edukacinėse programose, po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos.

Mokolų progimnazija dalyvauja edukacinėse programose: 2 kultūrinės - menininės krypties ( „Muzikos paslaptys“, „Spektaklio užkulisiai“), 2  technologijų ir kūrybinių industrijų krypties („Saulės energetikos paslaptys“, „Technologinė evoliucija ir technikos pasaulis“), 2 gamtinės ir ekologinės krypties („Maistas gamtoje“, „Saugomos rūšys“).

Programos trukmė – viena valanda, programoje vienu metu  dalyvauja 20–25 mokiniai.

 

 


 

 

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “

 
               Mielas Moksleivi, mokykloje startuoja naujas Ugdymo Karjerai projektas, kuris padės Tau ugdyti visas karjeros kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo. Mokolų pagrindinė mokykla šiame projekte dalyvauja nuo 2013 metų kovo 15 dienos.
               Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.
                Mokinių ugdymo karjerai tikslas - padėti moksleiviams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).
 
Naudingos nuorodos:
 
www.mukis.lt - oficiali projekto svetainė.
www.smm.aikos.lt - išsami informacija apie mokslą ir studijas Lietuvoje.
www.lamabpo.lt - bendrojo priėmimo taisyklės, prašymų registracija, studijų aprašai, konkursinio balo skaičiuoklė.
www.mokslas.lt - moksleiviams, studentams, jų tėvams, mokslininkams, dėstytojams ir visai plačiajai visuomenei apie mokslą ir studijas Lietuvoje bei dabar vykstančią mokslo ir studijų sistemos pertvarką.
www.studijos.lt - daug informacijos apie studijas, profesijas, egzaminus, studijų muges.
www.karjerosmokykla.europass.lt - nuorodos į Europass, į švietimo mainų programos fondą.
www.euroguidance.lt - orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje.
www.kurstudijuoti.lt - elektroninis leidinys abiturientams.
www.kurstoti.lt - žurnalas „Kur stoti?“ internetu.
www.ldb.lt - Lietuvos darbo biržos svetainė.
www.nrcg.lt - straipsniai apie karjeros planavimą.
www.kastu.lt - informacija apie studijas užsienyje.
www.kalba.lt - apie kalbų mokymąsi, studijas užsienyje.
www.zinauviska.lt - studijos užsienyje, savanorystė, darbas
www.balticstudent.eu - studijos užsienio šalių aukštosiose mokyklose.
www.studinfo.lt - studijų užsienyje informacijos centras.
www.egzaminai.lt - informacija apie egzaminus, egzaminų užduočių pavyzdžiai.
www.vsf.lt - valstybinis studijų fondas apie paskolas, stipendijas, paramą.
www.skvc.lt - studijų kokybės vertinimo centras.
 
Karjeros koordinatorė mokykloje -  Aldona Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Koordinatorė konsultacijoms interesantus (mokinius, tėvus, klasių auklėtojus) priima savo kabinete (direktoriaus pavaduotojos ugdymui).
Kontaktai: el. p. aldike3@gmail.com, tel. nr. 8 343 20081, elektroninis dienynas.
 
Darbo laikas:
Pirmadienis - 13.00-14.00
Antradienis - 14.00-15.00
Trečiadienis - 14.00-15.00
Ketvirtadienis - 14.00-15.00
Penktadienis - 13.00-14.00