Naujienos

Susitikimas su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnais

Kariūnai informavo apie pagrindinę šios aukštosios mokymo įstaigos misiją - ,,parengti karininką ugdant jo lyderio savybes, intelektą, suteikiant profesinių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų vadui Lietuvos kariuomenėje, motyvuotą ir pasirengusį vadovauti padaliniams karo ir taikos metu tarnaujant Lietuvos valstybei", pateikė faktų apie Lietuvos kariuomenę, papasakojo apie kariūnų rengimo programas, įstojimo sąlygas, dienotvarkę bei  buitį. Skaidrės bei video medžiaga vaizdžiai iliustravo kariūnų pasakojimus. Buvi įdomu spręsti loginio mąstymo reikalaujančią užduotį.

Mokiniai susidomėjo ir atsirado nemažai norinčių stoti į šią mokymo įstaigą.