Naujienos

Renginys

     Viena  iš mokyklos tradicijų - rudenį organizuojamos penktokų krikštynos. Jas ruošia šeštokai. Lapkričio 7 dieną  penktokai  su auklėtoja "nukeliavo" į senuosius pagonybės laikus ir pateko  į šventąją  alką. Ten juos pasitiko vyriausiasis žinys su vaidilutėmis, kūrenančiomis amžinąją ugnį, ir senovės lietuvių kariais, saugančiais šią vietą. Penktokai turėjo išmokti garbinti pagoniškus dievus, buvo pašventinti šventu Šešupės vandeniu ir apsmilkyti žolelėmis. Pakartoję priesaikos žodžius, jie tapo tikrais šios mokyklos mokiniais. Tai patvirtino gauti krikšto dokumentai. Penktokai pristatė savo naująją gentį, vadus ir atributus, sušoko indėnų šokį.

        Renginys buvo linksmas, įdomus, pilnas netikėtumų.

 

        Rimgaudas šimukauskas, 6 kl. mokinys