Naujienos

2018-05-09
2018-05-09

Nuskambėjo 13-asis meninės raiškos festivalis ,,Aš viską galiu"

 

Šių metų gegužės 9 d. „Ryto“ pagrindinėje mokykloje įvyko 13-asis Marijampolės savivaldybės specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių meninės raiškos festivalis „Aš viską galiu“, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saviraiškai.

Išmokyti mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, pasakoti, įsiminti eilėraštį, dainuoti, groti muzikos instrumentu – nuoseklus, ilgalaikis, kruopštus darbas, o pasiekti, kad jis nebijotų viešai kalbėti – kiekvienam mokytojui ir specialistui reikšmingas pasiekimas.

Renginyje dalyvavo dešimt švietimo įstaigų, tarp jų ir Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos specialistai: vyr. logopedė, specialioji pedagogė Romualda Kraužlienė ir socialinė pedagogė metodininkė Indrė Apuokienė drauge su 6a klasės mokiniais Aurimu Kazlausku, Mantu Čiupkevičiumi ir 8 klasės mokine Karolina Baliūnevičiūte.

Koncerte mokiniai dainavo, šoko, deklamavo eilėraščius, sakė skaičiuotes, grojo įvairiais muzikos instrumentais, demonstravo sportinius gebėjimus.

6a klasės mokinys Aurimas Kazlauskas deklamavo Kosto Kubilinsko eilėraštį ,,Tik motulės širdyje“. Pasiruošti pasirodymui jam padėjo vyr. logopedė, specialioji pedagogė Romualda Kraužlienė.

Gražų piešinį nupiešė ir į festivalį pristatė vyr. dailės mokytojos Dalios Kreivėnienės 8 klasės mokinė Karolina Baliūnevičiūtė.

6a klasės mokinys Mantas Čiupkevius pademonstravo savo sportinį gebėjimus. Jau penkerius metus mokinys lanko graikų - romėnų imtynes. Taip pat Mantas renginio svečiams bei žiūrovams pravedė linksmą mankštą. Pasiruošti pasirodymui festivalyje jam padėjo auklėtoja, socialinė pedagogė metodininkė Indrė Apuokienė.

Koncerto pabaigoje dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanomis.

Džiaugiamės „Ryto“ pagrindinės mokyklos darbuotojų nuoširdžiu bendradarbiavimu, dėkojame jiems už svetingumą.

                                                              

 

Parengė vyr. logopedė, specialioji pedagogė       

Romualda Kraužlienė