Naujienos

2017-09-01
2017-09-01

Rugsėjo 1-ąją prasidėjo naujas įstaigos veiklos etapas

 

„Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos ir melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga“. (Justinas Marcinkevičius) Taigi, asmenybės augimas, vystymasis ir dvasinis tobulėjimas prasideda mokykloje. Tai vienas iš svarbiausių gyvenimo etapų.

2017-2018 mokslo metai prasidėjo pokyčiais mokyklos vidaus strukrūroje. Nutrauktas pagrindinio ugdymo antrosios dalies vykdymas ir uždarytas Balsupių pradinio ugdymo skyrius. Įstaiga tapo Mokolų progimnazija.

Rugsėjo 1-osios šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Palaimintojo Jono Pauliaus II  bažnyčioje. Jas už Mokolų progimnazijos bendruomenę laikė kunigas Marius Rudzinskas, suteikęs Dievo palaiminimą ir palinkėjęs sėkmingo skrydžio į pažinimo pasaulį.

Į mokslo metų pradžios šventę, vykusią progimnazijos kieme, atvyko svečiai: Mokolų kaimo bendruomenės narys Kęstutis Kubertavičius, Marijampolės Tarybos narys Artūras Visockis, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento vyriausioji specialistė Laimutė Jakevičienė. Gausiai susirinkusiems šventės dalyviams svečiai linkėjo aukštų siekių, naujų iššūkių,  noro augti ir tobulėti visiems kartu.

Mintimis apie Mokolų progimnazijos ateitį pasidalino įstaigos direktorė Roma Raškevičienė. Ji visiems mokiniams padovanojo po knygos skirtuką ir palinkėjo, kad mokyklos suole praleistas laikas nebūtų kančia. Pavaduotoja ugdymui Aldona Bagdonienė pirmokams įteikė Pirmokų pasus ir palinkėjo, kad Rugsėjo 1-osios varpelis jų širdeles pripildytų džiaugsmo ir uždegtų norą būti gerais. Šventėje skambėjo prasmingi žodžiai, dainos, sukosi šokėjos.

Šventė tęsėsi klasėse, kur vyko pirmoji pamoka.

Mokolų progimnazijos bendruomenei linkime įdomių, prasmingų ir kūrybingų Mokslo metų!