Naujienos

2016-12-14
2016-12-14

150 – OSIOS LIETUVOS PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS GIMIMO METINĖS

 

Š.m. gruodžio 14 dieną mokykloje vyko renginys, skirtas Prezidento K. Griniaus 150- osioms  gimimo metinėms paminėti.

Jau  gruodžio pradžioje mokiniai dalyvavo edukacinėse išvykose. 5a klasė aplankė Prezidento tėviškę Selemos kaime, jo kapą Mondžgirėje. Aštuntokai vyko į K. Griniaus memorialinį muziejų Marijampolėje ir Rygiškių Jono gimnazijos muziejų. Renginyje dalyvavo svečias, muziejaus darbuotojas T. Kukauskas. Jis pasidžiaugė, kad mokiniai pamini šį jubiliejų, nes tai Lietuvos istorijai ir valstybingumui  labai svarbus žmogus. Mokyklos bibliotekai svečias padovanojo naujai išleistas Prezidento knygas. 7,8 klasių mokiniai paruošė ir pristatė skaidres apie K. Griniaus gyvenimą ir veiklą. Penktokai ir aštuntokai parodė ir pakomentavo nuotraukas iš edukacinių išvykų.

Mes turime didžiuotis ir neužmiršti K. Griniaus, trečiojo Lietuvos Prezidento, kuris gimė, mokėsi, gyveno ir palaidotas mūsų krašte - Suvalkijoje.

 

Lietuvių kalbos mokytoja A. Ruočkienė