Naujienos

2016-11-04
2016-11-04

2016 m. birželio 1 d. – liepos 6 d. Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo „Erasmus+ KA2“ strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“, organizuotame ugdomosios veiklos gerosios patirties konkurse dalyvavo mūsų mokyklos mokytojos E. Matulevičienė, I. Ramanauskienė, D. Vaišutienė ir pateikė konkurso sąlygas atitikusius ir tinkamus viešinti darbus. Konkursui buvo pateikti 45 integruoti gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų, matematikos pamokų ar projektų scenarijai, planų planai ir jiems įgyvendinti reikalingi ištekliai.   Dvidešimties konkursui pateiktų darbų autoriai surinko daugiausiai vertinimo komisijos taškų ir tapo konkurso nugalėtojais. Tarp jų pateko ir mūsų mokyklos mokytojų E. Matulevičienės ir D. Vaišutienės pateikti darbai. Šios mokytojos gavo teisę 2016 m. lapkričio 2-4 dienomis dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose pagal projekto metu parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“. Kursų metu pedagogai analizavo duomenimis grįsto ugdymo tobulinimo galimybes, atliko praktinį darbą, naudodami IKT įrankius įsivertinimui ir vertinimui, mokėsi kurti apklausas, taikyti ir gauti grįžtamąjį ryšį, dalytis ir naudotis Quizizz, Kahoot, Plickers ir kitais aplinkose esančiais ištekliais. Sužinojo, kaip suplanuoti pamoką, pagrįstą STEAM tarpdalykine integracija ir darnaus vystymosi principais, kaip panaudoti geimifikaciją ir žaidimus mokymo(si) procese. Mokytojai dalyvavo aplinkų, skirtų problemų sprendimo bendradarbiaujant, įvairaus skaitmeninio formato informacijai saugoti, grupuoti, skelbti ir dalytis, pristatyme.

Tikimasi, kad iš kursų sugrįžusios pedagogės inovatyvaus ugdymo idėjas diegs ir skelbs mokykloje.

 

Mokytoja Edita Matulevičienė