Naujienos

2015-05-20
2015-05-20

        Šeima - tai artimi ir brangūs mums žmonės, tie, kuriuos mes mylim, iš ko imame pavyzdį, kam linkime gėrio ir laimės. Būtent šeimoje išmokstame šypsotis, būti atsakingi, rūpintis ir gerbti kitus. Šeima – tai mažas pasaulis, sukurtas meilės dėka. Mokykla - tai antra šeima.

       Į šeimos šventę mokykloje atvyko mamytės ir tėveliai, broliukai ir sesutės, močiutės bei kiti artimieji, kurie mėgavosi mokytojų ir vaikų paruošta šventine programa. Mokykloje svečiavosi Marijampolės muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojos, kurie puikiu grojimu papuošė  šventę. Skambėjo viena už kitą gražesnės melodijos, eilės, dainos. Visus nustebino buvusių mokyklos mokinių savarankiškai paruoštas šokis.

        Visiems  mokiniams buvo įteikti pagyrimo raštai, o suaugusiesiems - padėkos raštai už nuoširdų bendradarbiavimą, iniciatyvumą ir savanorišką pagalbą mokyklai. Juk tėvų ir mokyklos nuoširdus ir glaudus bendradarbiavimas, tėvų įsitraukimas į mokyklinę veiklą yra labai reikšmingas vaiko gerovei ir sėkmei.

      

          Mokytoja Renata Kartavičienė