Naujienos

2015-04-24
2015-04-24

Biblijos nuotykis mokiniams
 

     3 - 4 klasių mokiniai dalyvavo Biblijos nuotykio kurso mokymuose.

     Biblija – viena iš nedaugelio knygų, visais laikais neprarandančių savo aktualumo, tačiau reikalaujančių nuoseklaus pažinimo norint suvokti jos visumą. Šio laikmečio vaikams pasiūlymas paskaityti Bibliją sukeltų nekokią reakciją. Biblijos tekstai, tai ne pasakų rinkinys, kviečiantis pasinerti į svajų šalį, tai išminties lobynai, skatinantys nuoširdžiai išgyventi tikėjimo tiesas.

        Tačiau mes, Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojos Rūta Tamašauskienė ir Irma Zapolskienė, dirbančios pagal Švedijos Biblijos kurso Bible Adventure programą, pasiūlėme Senojo Testamento knygų pristatymą mokiniams patrauklesniais būdais. Senasis Testamentas vaikams atgijo naujomis, ryškesnėmis spalvomis, o kelionė istoriniais takais tapo suprantamesnė, įspūdingesnė, skatinanti mokinius atsigręžti atgal ir pradėti nuo pasaulio sukūrimo iki Jėzaus gimimo.

      Biblijos nuotykio programos esmė siekti, kad 3 - 4 klasių mokiniai gebėtų vos per 4 minutes, pasitelkę paveikslėlių seriją, raktinius žodžius ir judesius, suvokiant Senojo Testamento knygų visumą, išmokti papasakoti visą istoriją iki mūsų Išganytojo gimimo. Vaikai aktyviai dalyvavo veikloje: vaidino, dainavo, inscenizavo, stengėsi įsiminti judesius, susipažino su geografinėmis vietovėmis, istorija. Malonu buvo stebėti, kaip į veiklas jungėsi ir specialiųjų poreikių mokiniai, kaip drąsiai atliko pavestus vaidmenis.

      Ši programa įkvepia daugiau, aktyviau domėtis Šventuoju Raštu ne tik suaugusiuosius, bet ir mūsų jaunąją kartą, kurios širdys yra atviros ir imlios įvairiausiai informacijai, veiklai. Taigi vaikams buvo suteikta galimybė labiau pamilti Dievą ir siekti patiems labiau domėtis religija.

 

 

         Tikybos mokytoja Irma Zapolskienė