Naujienos

2014-10-10
2014-10-10

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ spalio mėnesį vykdo kampaniją už vaikų išsilavinimą ir organizuoja 1 – ąjį Solidarumo bėgimą Lietuvoje. Šimtai mokyklų, jų tarpe ir mūsų mokykla, prisijungė prie šios gražios iniciatyvos.

 

Spalio 10 d. mokykloje vykusį Solidarumo bėgimą organizavo mokyklos socialinė pedagogė, direktorius bei pavaduotoja ugdymui. Bėgime dalyvavo visa mokykla. Solidarumo bėgimą bėgo ne tik mokyklos mokiniai, bet ir pats direktorius, pavaduotoja, mokytojai. Renginį stebėjo mokinių tėveliai. Visi dalyviai gavo bėgiko korteles, susirado rėmėjus, kurie simboliškai parėmė dalyvius sutarta suma už kiekvieną nubėgtą Solidarumo kilometrą. Parama bus perduota VO „Gelbėkit vaikus“. Ši organizacija parems Lietuvos dienos centrus lankančius vaikus bei Mikutos kaime Zambijoje gyvenančius vaikus.

 

Pasibaigus bėgimui, visiems renginio dalyviams buvo įteikti Solidaraus bėgimo diplomai. Mokiniai tokių ir panašių akcijų, iniciatyvų metu ne tik aukoja, bet ir mokosi būti jautresni kitiems, ugdosi empatiją, sužino kas yra solidarumas ir tolerancija.

 

RUDENS KROSO VARŽYBOSE  patys aktyviausi ir ištvermingiausi buvo pradinių klasių mokiniai. Pasidžiaukime rudens kroso nugalėtojais:

 

 

MOKYKLOS  LENGVOSIOS  ATLETIKOS  RUDENS  KROSO VARŽYBŲ

 GERIAUSI   REZULTATAI

 

 

Pradinių klasių mok. -500 m  

 

Vieta

Pavardė , v.

Klasė

Rezultatas

 

Vieta

Pavardė , v.

Klasė

Rezultatas

1.

Vasiliauskaitė M.

4

1.53,9

 1.

Daugėla N.

4

1.43

2.

Kunigonytė K.

4

2.06

 2.

Čiuprinskas M.

4

1.48,7

3.

Viktoravičiūtė A.

2

2.07

 3.

Žiugžda A.

3

1.50,7

4.

Ciplytė J.

4

2.08

 4.

Brūzga D.

4

1.52,7

5.

Petruškaitė G.

1

2.10

 5.

Marcinkevičius L.

3

1.54,3

6.

Daugėlaitė N.

4

2.17

 6.

Leonavičius M.

2

1.56,9

7.

Šmulkštytė G.

3

2.18

 7.

Klimavičius T.

2

1.57,6

8.

Žukauskaitė L.

3

2.19

 8.

Juškevičius U.

4

2.00

9.

Vitosytė G.

3

2.20

 9.

Laukaitis E.

4

2.03

10.

Vilimaitytė G.

3

2.22

 10.

Prakapas A.

3

2.04

 

                                                                         5 – 7 kl.

            Mergaitės- 500 m                                                                       Berniukai – 1000 m

 

Vieta

Pavardė , v.

Klasė

Rezultatas

 

Vieta

Pavardė , v.

Klasė

Rezultatas

1.

Guogaitė F.

7

1.35,5

 1.

Švedas K.

5

3.32,9

2.

Guogaitė D.

5

1.43,7

 2.

Šmulkštys G.

6

3.48,4

3.

Daugėlaitė R.

6

1.46,9

 3.

Barzdukas A.

5

3.49,6

4.

Salygaitė L.

5

1.52,3

 4-5.

Zdanys L.

7

3.57,4

5.

Kudrevičiūtė K.

7

1.53,3

 4-5.

Zdanys M.

7

3.57,4

6.

Vosyliūtė G.

7

1.56

 6.

Matulevičius P.

7

4.00

7.

Mykolaitytė V.

5

1.57,6

 7.

Šlekys M.

7

4.01

8.

Černiauskaitė R.

5

1.58,3

 8.

Menkevičius D.

7

4.04

9.

Vyšniauskaitė A.

6

1.59,2

 9.

Knokneris N.

5

4.07

10.

Kazlauskaitė K.

5

2.00

 

 

 

 

 

                                               8 – 10 kl.                             

           Merginos – 1000m                                                                                     Vaikinai – 2000m

                                                                                                         

Vieta

Pavardė , v.

Klasė

Rezultatas

 

Vieta

Pavardė , v.

Klasė

Rezultatas

1.

Buragaitė U.

8

4.16

1.

Uleckas A.

10

7.20,3

2.

Brokaitė A.

9

4.16,2

2.

Gražulevičius A.

10

8.20

3.

Grabauskaitė G.

8

4.33

3.

Bajoras K.

9

8.26

4.

Knyzaitė A.

10

5.04

4.

Stankevičius D.

8

8.27

5.

Kučinskaitė L.

9

5.15

5.

Kazlauskas D.

8

8.53

 

 

 

 

6.

Sabalas D.

9

9.00

 

 

 

 

7.

Mykolaitis I.

8

9.04