Naujienos

2013-10-09. Ožkabaliai

           Mes, vyresnių klasių mokiniai, gražią spalio 9 dieną su lietuvių kalbos mokytojomis Aušra Dievokaityte ir Ale Ruočkiene išvykome į Ožkabalius, J.Basanavičiaus tėviškę. Suvalkietiškoje stuboje buvo vedama pamoka ,,Vargo mokykla“. Buvo inscenizuota autentiška XIX amžiaus slaptosios lietuviškos daraktorinės mokyklos dvasia. Supažindino mus su draustąja lietuviška  slauda, žvakių šviesoje mokėmės rašyti,grafitinėje lentelėje, skaitėme maldaknygę, iš kurios rašto mokėsi J.Basanavičius.

         Po pamokos mes galėjome apžiūrėti J.Basanavičiaus tėviškėje esančius trobesius.  Mus labai nustebino kiemo dydis, pabandėme svirtimi pasisemti vandens. Apžiūrėję kiemą, patraukėme link Ąžuolų giraitės. Apžiūrėjome Aukuro akmenį ir skulptūras.

          Pasivaikščioję, nusifotografavę ir pilni įspūdžių grįžome namo.

 

          VIII b kl. mok. Ieva Bekeraitytė