Naujienos

2018-03-07
2018-03-07

MOKOLŲ PROGIMNAZIJA – MOKINIO SĖKMEI PATIRTI

 

Š. m. kovo 7 d. pavakare į Mokolų progimnaziją sugužėjo daug svečių – būsimų mokinių ir jų tėvelių. Atvirų durų popietės pradžią paskelbė 4 klasės mokinio Gusto atliekama saksofono melodija, kitų klasių mokiniai linksmai padainavo ir pašoko.

Progimnazijos direktorė Roma Raškevičienė pasidžiaugė, kad mokiniams čia saugu, kad jie didžiuojasi progimnazija, ją saugo ir tausoja jos turtą. Ji akcentavo, jog įstaigos infrastruktūra optimali vystyti ugdomąją veiklą daugiau nei  200 mokinių - šiuo metu mokosi 190 mokinių ir dirba 29 mokytojai, kurie nuolat kelia kvalifikaciją pamokos organizavimo bei mokinių emocijų suvokimo srityse. Šioje jaukioje progimnazijoje kiekvienas yra prižiūrėtas, stebima individuali mokinio pažanga. Ypač gerai dirba pagalbos mokiniui specialistai – progimnazijoje nėra smurto, vykdoma patyčių prevencija. Jaukioje valgykloje mokiniai skaniai maitinami, progimnazijos autobusu gali vykti į norimas edukacines keliones. Įstaiga didelio dėmesio ir paramos sulaukia iš Mokolų kaimo bendruomenės, krepšinio klubo ,,Kadis“.  Kreipiamas didelis dėmesys į koridorių pritaikymą mokinių poilsiui: jau nuo praėjusios vasaros vykdomas erdvių remontas ir pritaikymas ugdomajai veiklai – įsigytas stalo futbolas, pastatytas stalo tenisas, nupirkta daug ugdomųjų žaidimų. Ateityje numatoma įsigyti dar daugiau priemonių koridoriuose, kad pertraukų metu mokiniai galėtų pailsėti, vasarą bus įrengtas uždaras kiemelis. Direktorė akcentavo, jog ateityje progimnazija puoselės senąją tradiciją – sportuos, o ugdomoji kryptis - mokslo žinių įsisavinimas kuo daugiau mokiniams praktikuojantis - eksperimentuojant, bandant, kuriant ir per pamokas, ir po pamokų. Tuo tikslu jau nupirkta daug mokomųjų priemonių, baldų, veikia du nauji būreliai – robotikos ir lėlių teatro. Ilgiau dirbs pailginta dienos grupė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Bagdonienė pasidžiaugė mokinių pasiekimais, kalbėjo apie svarbų atliekamą progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbą, ugdymo turinio pritaikymą kiekvienam mokiniui – tiek gabiam, tiek vidutinių gabumų, tiek specialiųjų ugdymosi poreikių. Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas – pagal kiekvieno mokinio gebėjimus ir pastangas siekiant jo individualios pažangos.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Edita Matulevičienė pristatė savo ugdomąją veiklą informuodama, jog nuo kitų mokslo metų šioje grupėje bus ugdomi 5 ir 6 metų vaikučiai, be to, grupėje dirba ir pedagogo padėjėjas.

Apie būsimosios 1-osios klasės mokytojos Dianos Vaišutienės klasės ugdymą  pasakojo dabartinis jos 4-osios klasės mokinys Povilas. Jis teigė, kad mokytoja ne tik įdomiai moko, bet drauge su mokiniais dalyvauja ir laimi įvairiuose projektuose, akcijose.

Būsimosios 5-osios klasės vadovė Aušra Šimanauskienė akcentavo, jog svarbiausia yra ryšys tarp klasės vadovo, mokinio ir jo tėvų.

Susirinkusiems svečiams buvo suorganizuota ekskursija apsilankant progimnazijos sporto salėje, kabinetuose.

Visiems apsilankiusiems tapo aišku, kad progimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dirba dėl savo mokinių sėkmės.

 

Progimnazijos informacija