Naujienos

2016-03-16
2016-03-16

Knygnešio  diena

 

Mokolų pagrindinėje mokykloje kovo  16 – ąją tradiciškai buvo minima Knygnešio diena. Šiais metais 7 – 8 klasių mokiniai paruošė ir pristatė pranešimus apie žymų mūsų krašto knygnešį, slaptos „Sietyno“ draugijos vadovą, Tilžės ir JAV lietuviškų laikraščių bendradarbį, redaktorių ir leidėją, grožinės literatūros vertėją, tautosakos rinkėją ir muziejininką Vincą Šlekį. Renginio svečias Jaunius Vylius pristatė savo knygą „Vincas Šlekys“. Buvo klausomasi autentiško V. Šlekio dainuojamos dainos įrašo, padaryto 1936 metais. Septintokė Viktorija Grigaitė padainavo dainą, užrašytą Mokolų kaime 1896 metais. Skaitovai Justina Arlauskaitė ir Martynas Zdanys deklamavo eiles apie knygnešius. Tokie renginiai, kai minimos Lietuvai svarbios datos, žymūs žmonės, yra reikalingi, nes ugdo mokinių patriotiškumą, tautinę savimonę, kultūrą.