Naujienos

2014-12-15
2014-12-15

Liturginių metų pradžia.  Adventas – laukimo, susikaupimo, gerų darbų metas.  Nauja pradžia, nauja viltis, nauji darbai.

Atrodo, visai neseniai tik pradėjome suktis žinių verpete, o čia jau ir iki Kalėdų netoli. Tačiau, mūsų mokyklos mokiniai ne tik žinias kremta, bet ir mielai ruošiasi šventėms. Vaikų nuoširdus noras kurti, dalyvauti renginiuose skatina ir mus, mokytojus, pasitempti ir kibti į darbą. Todėl ketvirtos klasės aktyvūs, kūrybingi mokiniai entuziastingai tarėsi, kokio pobūdžio turėtų būti Advento spektaklis. Džiugu buvo stebėti kūrybines nuotaikas, išgirsti vaikų mintis, nes tuomet supranti, kad suvokimas apie gėrį, užuojautą, pagalbą, rūpestį kitais, nedingęs iš vaikų gyvenimo. Taigi buvo nutarta, kad spektaklis bus apie amžinas vertybes: pagalbą, užuojautą, meilę, todėl jį  ir pavadinome „Angelo viltis“. Tačiau nebuvo užmiršti ir kitų klasių mokiniai. Padedant mokytojoms D. Vaišutienei, V. Šermukšnienei, I. Ramanauskienei, O. Virbickienei,  vaikai mokėsi kalėdinių giesmių. Neapsieita ir be soc. pedagogės I. Apuokienės pagalbos, kuri mielai padėjo papuošti sceną.

Spektaklis, kuriame dalyvavo Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas Marius Rudzinskas,  mokiniai ir tėveliai, buvo rodomas gruodžio 15 dieną. Pradžioje klebonas pasakė sveikinimo žodį ir palinkėjo prasmingo likusio  Advento laiko. Renginio metu labai nustebino mūsų mažųjų aktorių susikaupimas ir atsakingumas, pagarba žiūrovui. Taip pat neatsiliko ir žiūrovai, kurie spektaklį stebėjo susidomėję, o giedant giesmeles, mielai giedojo kartu su artistais.

Po renginio padėkos žodį tarė direktorius S. Virbickas, linkėdamas mokiniams ir tėveliams nepamiršti tikros Advento prasmės ir būti, kaip matė spektaklyje, įžvalgiems, atidiems ir supratingiems.

 

Tikybos mokytoja Irma Zapolskienė