Darbuotojų poreikis

 

INFORMACIJA APIE LAISVĄ MOKYTOJO PAREIGYBĘ

 

Vadovaudamasi Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680,

 

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

skelbia atranką pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti

nuo 2018 m. rugsėjo 3  d. visu darbo krūviu pagal terminuotą darbo sutartį (dvejiems mokslo metams) su 3 mėn. išbandymu bei galimybe po dvejų mokslo metų užimti pradinių klasių mokytojos(-os) pareigas pagal neterminuotą darbo sutartį.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

  1. Aukštasis universitetinis arba neuniversitetinis pedagoginis išsilavinimas (pradinių klasių mokytojo / pedagogo kvalifikacija).
  2. Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese.
  3. Taisyklingas valstybinės kalbos vartojimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.
  4. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti.

Privalumai:

  1. Pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
  2. Dalyvavimas konkursuose, projektuose.

 

Dokumentų pateikimas:

Pretendentai iki 2018-03-27 privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją.

7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma).

 

 

Pretendentams dokumentus asmeniškai arba registruotu laišku pristatyti į raštinę adresu Mokyklos g. 5, Marijampolės sav. , arba siųsti el. paštu mokolai@gmail.com  su nuoroda  „Pradinių klasių mokytojas(-a)“ .

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val.

Pretendentai, labiausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2018 m. kovo 28 d.

Telefonas pasiteiravimui: (8 343) 20081

 

Progimnazijos administracija